FØRSTE TFT REPORTASJE HJEMMET FRA 2001

I artikkelen forteller også en klient om hvordan livet ble forandret