Omtaler

ERFARING FRA PSYKISK HELSETEAM HAMAR

Erfaringer ved bruk av TFT (tankefelt terapi) i Psykisk Helseteam, Hamar kommune

Litt om meg selv:

Mitt navn er Ville Pekka Partanen, og jeg er 53 år. Første gang jeg hadde kontakt med psykiatrien var i 1984, da jeg tjenestegjorde som sivilarbeider et år på et psykiatrisk sykehus i Finland. Etter det jobbet jeg på psykiatriske sykehus som assistent og etterhvert som psykiatrisk pleier, etter fullført utdanning som Mentalhelsepleier i 1987.

De siste ca. 15 år har jeg jobbet som miljøterapeut i psykisk helseteam i Hamar kommune. Vi gir tjenester til de over 18 år. Jeg jobber mest med angst, fobier, depresjon, avhengighet og smerter. Ofte er problemene sammensatt. De siste 8 år har jeg også brukt TFT i jobben min. Og det utgjør den store forskjellen.

Jeg må innrømme at jeg en gang i tiden var stor tilhenger av psykofarmaka; medisiner mot psykiske lidelser (dvs mot følelser). Jeg kunne ingenting om bivirkninger og muligheten å bli syk/sykere av medisiner. Så ble jeg med på et prosjekt i regi av Hamar kommune, Medisin Mot Piller, hvor jeg lærte mye av de metodene vi brukte der. Da begynte min søken på noe bedre; på mer effektive og uskadelige måter å hjelpe folk. Det endte med TFT utdanning våren 2009.

I dag ser jeg bakover på mine 30 år i psykiatrien og tenker tiden før og etter bruk av TFT, og ønsker å poengtere noen av mine erfaringer:

  • TFT er en skånsom behandling for pasienten, lindring på opplevde symptomer er oftest momentan.
  • Kortere behandlingstid. Pasient kommer raskere tilbake på jobb eller/og studier.
  • Stor økonomisk besparelse for samfunnet, og ikke minst kortere og raskere vei ut av hemmende problemer/tilstander for pasienten.
  • Når noen av mine kolleger sitter fast med sin pasient med «vanlige» kognitive metoder, kan jeg hjelpe til med TFT og komme videre. Titalls er også de pasienter som har fått behandling mot angst for å begynne behandling hos psykolog, tannlege, ta blodprøver, gjennomgå operasjoner eller gå til fastlegen.
  • Flere og flere mennesker ønsker medikamentfri behandling eller har stor skepsis mot psykiatrien. Da er jeg som TFT terapeut et trygt alternativ.
  • Ingen av mine pasienter, verken i Hamar kommune eller på min private praksis, har gitt tilbakemelding angående uønskede eller negative bivirkninger.
  • TFT er en skånsom metode også for terapeuten selv. Man blir ikke sliten, da man ser og opplever bedring med en gang. Man får faktisk energi av å behandle andre: En vinn-vinn situasjon i samhandling med pasient.

Jeg vil også nevne noen negative erfaringer:

  • Mange samarbeidspartnere (som jeg ser dem) har oppmuntret pasienter til ikke å bruke/prøve TFT på grunn av sin egen skepsis.
  • Vi er få TFT terapeuter i systemet, og man blir ganske alene. Det er viktig for egen vekst og utvikling å drøfte saker og problemstillinger som terapeut.

Jeg håper dette skrivet har vært informativt. Jeg svarer gjerne på spørsmål og gir mer informasjon.

 

Hamar, 31. januar 2017

Med vennlig hilsen

Ville Pekka Partanen

e-mail jobb ville.pekka.partanen@hamar.kommune.no

e-mail priv. partanen@online.no