Omtaler

PSYKIATER OG OVERLEGE AUDUN IRGENS OM TFT

Uttalelse om tankefeltterapi

Etter ønske fra Mats Uldal gir jeg herved en kort uttalelse om tankefeltterapi (TFT). Etter min erfaring både gjennom klinisk praksis med metoden og gjennom en pågaende forskningsstudie med 50 pasienter ser det ut til at tankefelt terapi er en usedvanlig verdifull metode for å behandle de fleste psykiatriske sykdommer, særlig ikke-psykotiske tilstander. Jeg har arbeidet sammen med Mats Uldal som utfører behandlingsdelen i den nevnte studien, hvor 50 pasienter med henholdsvis agorafobi, sosial fobi og/eller posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) får behandling med TFT. Resultatene så langt er oppsiktsvekkende, og når statistisk bearbeidelse er gjort vil studien bli forsøkt publisert i et internasjonalt anerkjent tidsskrift.

Min egen bakgrunn er spesialist i psykiatri fra 1990, psykoterapiveileder i psykodynamisk psykiatri, ansatt som overlege ved psykiatrisk avdeling Aust-Agder Sykehus fra 1992. I de siste arene har PTSD vært et av mine hovedområder. Jeg har tidligere anvendt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), TIR (Traumatic Insident Reduction), imaginrereksponering og kognitiv restrukturering, samt mer narrativt  orienterte  metoder  for  behandling av PTSD. Etter min vurdering er alle disse metodene av verdi, men TFT synes å gi betydelig raskere resultater for de aller fleste pasientene.

TFT kan ha den bivirkning at traumatiske minner og vonde følelser kan komme fram hos pasienter også på tidspunkt hvor vedkommende ikke har hjelp til å utfore behandling. Vi har sett   2-3  eksempler   på  at   dette  har  skjedd   i   studien.   Man   må   være   klar  over dette faremomentet. Det er derfor meget viktig at pasienten allerede i forste samtale lærer å utføre egen behandling, og ønsker at vi kan ha muligheten for å kontakte en TFT-kyndig terapeut via telefon eller på annen måte.

 

Arendal 04.09.02

Audun Irgens psykiater