TFT er lett å bruke på egen hånd og overrasker ofte med hvor raskt det hjelper. Jeg anbefaler denne metoden sterkt til alle som ønsker å kvitte seg meg all unødvendige bagasje som er med på å belaste kroppen og sjelen og livet.

Michèle, Oslo

 

"Jeg ble introdusert til tapping (Emotional Freedom Teqnique - EFT) gjennom min terapeut som brukte tapping som et behandlingsverktøy. Jeg brukte metoden også på egen hånd og opplevde stor fremgang. Jeg ble veldig interessert i tapping og begynte å undersøke mer. Min interesse i EFT førte meg videre til Tankefeltterapi (TFT) gjennom en venninne som satte meg i kontakt med instituttet som tilbyr kurs i TFT (NaKoTip).

Min opplevelse av TFT er at denne metoden har hjulpet meg til å avdekke dyptsittende følelser. Opplevelser som ikke har vært bevisste for meg, men som har vært med på å styre mitt liv. Å finne og få løst disse har vært avgjørende for meg og er grunnen til at jeg opplever TFT som et livredningsverktøy.

Forskjellen mellom EFT og TFT er at TFT når dypere i "systemet" eller underbevisstheten. En følelse, tanke eller atferd som man i utgangspunktet ønsker å endre kan etter min erfaring være vanskelig å få gjort noe med. Ved hjelp av TFT kan en finne opplevelser/ hendelser som er nøkkelen til den endringen man ønsker å oppnå.

TFT er lett å bruke på egen hånd og overrasker ofte med hvor raskt det hjelper. Jeg anbefaler denne metoden sterkt til alle som ønsker å kvitte seg meg all unødvendige bagasje som er med på å belaste kroppen og sjelen og livet. Jeg bruker både TFT og EFT i min hverdag og jeg er utrolig glad for å ha lært meg disse teknikkene!"

Mvh Michèle