For en del år tilbake måtte jeg oppgi min tidligere karriere som portrettfortograf i Drammen i 30 år, på grunn av kraftig stressproblemer/ utbrenthet. I 2008 startet min kone og jeg med familiehjem under Aleris Ungplan, og fikk etter hvert to ungdommer som skulle bo hos oss. Et familiehjem blir normalt tildelt noe større utfordringer enn et fosterhjem, og man kan da ikke være i annet arbeide. 

Man trenger også noe mer kunnskap om traumer og psykiske problemer. Aleris arrangerte derfor fortløpende kurs og seminarer med forskjellige psykologer, som gav oss god innsikt og forståelse i de problemstillingene som vi levde med 24-7. Vi lærte om tilknytnings problematikk, rusproblemer, «trygg base», m.m. Men den aller viktigste kunnskapen fikk vi gjennom noen seminarer hos RVTS-Sør. Her lærte vi om traumer generelt og om traumebevisst omsorg. Det faktum at vi samtidig som vi lærte om dette, også levde med det i praksis, gjorde denne lærdommen ekstra relevant og forståelig.

Nå er det slik at traumebevisst omsorg er den absolutt beste fremgangsmåten enten barn er traumatiserte eller ikke. Det handler jo om å forstå hva det er som ligger bak og driver atferden, og ikke bare reagere på atferden i seg selv. Det vi så lærte om hvordan traumer skulle behandles, så var det gjennom å skape relasjon, tillit, trygghet og følelsesregulering gjennom selv å opptre med trygghet og ro. Dette var jo en både krevende og meget langsiktig prosess, så den dagen jeg
oppdaget TFT, følte jeg at jeg hadde fått nettopp det verktøyet som manglet.

Etter å ha sett på sikkert 100 videoer på Youtube, med både foredrag og demonstrasjoner, begynte jeg å «praktisere» på familien. Jeg merket fort at dette fungerte, og bestemte meg da for å ta utdannelsen hos MUIS. Allerede etter modul 1, var jeg i full gang med å innrede et rom i annekset her på Farmen Gård. Jeg etablerte så en side på Facebook som jeg kalte Farmen Tankefeltterapi. Her gikk jeg ut med tilbud om gratis behandling, siden jeg var under opplæring og trengte noen å praktisere på. Etter hvert ble det litt mer seriøst, og da var det åpningstilbud med halv pris. Jeg la fortløpende ut linker og egne artikler om traumer og TFT.

Den først tiden jobbet jeg bevisst for å få min Facebookside kjent, ved hjelp av annonsering. Hver gang jeg promoterte et innlegg, som kostet 150-350 kroner, merket jeg at det stadig økte på med folk som la seg til på min side. I tillegg til egne artikler og link til diverse relevante artikler, har jeg også laget noen videoer, som også ligger fast på min side på Facebook. Har fått mange positive tilbakemeldinger fra klienter, som jeg etter avtale har lagt ut anonymt på Facebook. Da jeg lenge har vært registrert som selvstendig næringsdrivende, måtte jeg så ta VEKS-kurs, slik at jeg kunne bli registrert i Brønnøysund, og derved slippe mva. Pr. i dag (vel 2 år senere) mangler jeg kun noen få, så har jeg 900 følgere på FB-siden. Jeg har nå jevnlig søkning til klinikken, og jobber stort sett 4 dager i uken med behandlinger.

Tom E. Myrbråten, reg. tankefeltterapeut MNLH