energyI april 2010 kom resultatene fra en «randomisert kontrollert studie" - gullstandarden i helsefaglig forskning – og de ble presentert på den prestisjetunge Society of Behavioral Medicine Conference i Seattle. Dataene viser at PTSD symptomer ble dramatisk redusert hos 49 militære veteraner. Førti-to av dem, en nesten uhørt % på 86 prosent, scoret ikke lenger innenfor PTSD rekkevidde etter seks økter. Det var bare en  som trakk seg fra testen. De gevinstene vedvarte ved 6-måneders oppfølging. Sammenlign dette med 9 av 10 drop-out rate i VA-programmer.(2) Disse behandlingsresultatene, at 86 prosent ikke lenger scorer for PTSD etter kun seks økter, er også langt sterkere enn resultatene rapportert for konvensjonelle behandlinger som for eksempel kognitiv atferdsterapi. I studier av konvensjonell PTSD behandlinger, er 50 prosent suksessrate med dem som fullfører et tolv-sesjonsprogram ansett som en meget god respons.
Vis / last ned dokumentet hos EnergyPsyched eller hos oss