Bruk søkefeltet til å skrive inn kategori eller et stikkord som kan være brukt i  problembeskrivelsen.

Kategorier:  ADHD, Allergi, Angst, Avhengighet, Depresjon, Fobier/Frykt, Lese- og skrivevansker, ME, Sinne/Hat/Irritasjon, Sjalusi, Skam/Flauhet, Skyldfølelse, Smerter, Sorg, Spiseforrstyrrelser, Stress, Søvn, Tvangstanker

(Eksempler på stikkord: edderkopp, høydeskrekk, kjøre bil, hodepine, migrene osv)

State
Created 0000-00-00 00:00:00
Din rolle Terapeut
Terapeut Anette Forsdal Halvorsen
Kategori Traumer/PTSD
Overskrift Minne om voldtekt
Beskrivelse av problemet Har blitt utsatt for voldtekt som 15 åring, og har hatt et vanskelig forhold til sin egen kropp og også i forhold til menn etter det.
Tidligere
behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse Dame 55 år. De første behandlingene snakket hun om voldtekten, gråt mye, vondt å tenke på Sud 10. Banket på traume algoritmene og skam, skyld, sinne, 9g. Sud 0. Det kom opp voldsomt sinne og hat, som også gikk helt ned og til slutt en veldig tristhet som gikk ned. Etter noen behandlinger noen uker etterpå fikk hun ikke frem noen vonde følelser rundt voldtekten og de tankene hun hadde første gang.
Resultat Hun følte lettelse, og hadde et mye mer avslappet forhold til sin mann.