Mørkeredsel ga dårligere livskvalitet - på foredrag med Mats Uldal. Mørkeredsel er noe som plager mange, men mange synes det er vanskelig å snakke om...