4 år med smerter er over
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Smerter i leggen i flere år
Tidligere behandling medisinering:
Stor medikamentbruk uten store positive virkninger
Behandlings beskrivelse:
Mann på 40 år som i 4 år har slitt med smerter i venstre legg. Dette har til tider vært så plagsomt for han at hans livskvalitet på det vondeste har vært meget lav. Dette har ført til at medikamentbruken har vært meget stor men den store virkningen har uteblitt. Han har følt seg sløvet, noe som igjen har ført til at hans kontakt med omverden har blitt minimal, bl.a på grunn av at han ikke kunne kjøre bil. Han var meget skeptisk til TFT men lot meg få prøve.
Resultat:
Klienten er meget fornøyd. Fikk SUS ned på 1 og nå 6mnd etter er det fortsatt på 1.