Opprettet
2004-11-05T15:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Arild Aasland
Kategori
Smerter
Overskrift
AKUTTBEHANDLING SMERTER
Beskrivelse av problemet
Spenning i skuldre og nakke med dertil følgende hodepine.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Begynte med å kartlegge vedkommendes SUD her og nå. Vedkommende mente 8 var en riktig verdi på en skala fra 0-10. Begynte med å banke på de fire punktene samtid som jeg begynte å stille spørsmål. Etter hvert kom det frem flere årsaker å gripe fatt i. Behandlet hver av disse årakene og vedkommende merket etter hvert en god bedring. Etter å ha behandlet i ca. 25 minutter stillte jeg spørsmål om SUD-verdien her og nå. Den var fallt til 1 og vi ble enige om å avslutte behandlingen. Det gjorde vi med øyerulling.
Resultat
Vedkommende var så godt som symptomfri fra nakke og skulderplagene.
AKUTTBEHANDLING SMERTER
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Spenning i skuldre og nakke med dertil følgende hodepine.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Begynte med å kartlegge vedkommendes SUD her og nå. Vedkommende mente 8 var en riktig verdi på en skala fra 0-10. Begynte med å banke på de fire punktene samtid som jeg begynte å stille spørsmål. Etter hvert kom det frem flere årsaker å gripe fatt i. Behandlet hver av disse årakene og vedkommende merket etter hvert en god bedring. Etter å ha behandlet i ca. 25 minutter stillte jeg spørsmål om SUD-verdien her og nå. Den var fallt til 1 og vi ble enige om å avslutte behandlingen. Det gjorde vi med øyerulling.
Resultat:
Vedkommende var så godt som symptomfri fra nakke og skulderplagene.