Opprettet
2002-10-13T22:10
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Annemor Magnum
Kategori
Allergi
Overskrift
Allergien mye bedre med TFT
Beskrivelse av problemet
Ungdom,21 år har utviklet gradvis allergi mot pollen, løvetann, katt, hest og støv.
Tidligere behandling/ medisinering
Det har vært brukt naturpreparater over en periode, uten at det førte til noen merkbar forbedring. Derfor begynte han etterhvert med Zyrtec, et antihistamin produkt. Ved medisinering roet de allergiske reaksjonene seg betydelig, men uten er alt som før. I vinterhalvåret bruker han ikke medisin, og reagerer umiddelbart på katt , hest og støv.
Behandlings beskrivelse
Gutten har først i de senere år utviklet disse allergiformene. Det hele ble kanskje utløst da han var i praksis på et gartneri. Der kom den første allergiske reaksjonen. Etterpå har det stadig dukket opp intoleranse på flere og flere områder. Også en form for elveblest har vist seg som en tydelig reaksjon ved berøring av hest.
Resultat
Etter 3 TFT behandlinger har imidlertid reaksjonene på katt uteblitt. Ingen røde øyne som klør og renner. Også reaksjoner på støv er betydelig redusert. Det samme med hest.
Allergien mye bedre med TFT
Kategori:
Allergi
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Ungdom,21 år har utviklet gradvis allergi mot pollen, løvetann, katt, hest og støv.
Tidligere behandling medisinering:
Det har vært brukt naturpreparater over en periode, uten at det førte til noen merkbar forbedring. Derfor begynte han etterhvert med Zyrtec, et antihistamin produkt. Ved medisinering roet de allergiske reaksjonene seg betydelig, men uten er alt som før. I vinterhalvåret bruker han ikke medisin, og reagerer umiddelbart på katt , hest og støv.
Behandlings beskrivelse:
Gutten har først i de senere år utviklet disse allergiformene. Det hele ble kanskje utløst da han var i praksis på et gartneri. Der kom den første allergiske reaksjonen. Etterpå har det stadig dukket opp intoleranse på flere og flere områder. Også en form for elveblest har vist seg som en tydelig reaksjon ved berøring av hest.
Resultat:
Etter 3 TFT behandlinger har imidlertid reaksjonene på katt uteblitt. Ingen røde øyne som klør og renner. Også reaksjoner på støv er betydelig redusert. Det samme med hest.