Allergiplagene nesten borte
Kategori:
Allergi
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne som i mange år har brukt antihistaminer pga allergi for gress og burot. Denne dagen fikk hun plager etter havearbeid. Intens nysing i lange serier, tetthet i hodet, renning fra nese og kløe i øynene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hun startet med sud på 10. Brukte algoritme mot angst først som ga henne mer ro i situasjonen. Fortsatte med PR, smertepunkt, allergipunkter og Kb. Nysingen stoppet raskt opp og etter kort tid hadde sud sunket til 3.
Resultat:
Det er nå gått 4 uker. Hun har lært å banke på punktene selv når symptomene melder seg. Hun har brukt minimalt med antihistaminer. Det å behandle seg selv har stort sett vært nok til å lindre plagene