Opprettet
2004-05-03T14:05
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Eva Strømhaug Sæverud
Kategori
Angst
Overskrift
Angst, depresjon, søvnproblemer
Beskrivelse av problemet
Angst, depresjon, uro i kroppen og store søvnproblemer. Føler tomhet og manglende tiltakslyst. Lav selvfølelse. Holder seg mest alene. Arbeidsufør de siste fire år.
Tidligere behandling/ medisinering
Innlagt på psykiatrisk klinikk for utredning. Er fremdeles under behandling uten å merke særlig bedring. Går på antidepressive medisiner og innsovningstabletter.
Behandlings beskrivelse
Vi startet med hennes sosiale angst og redsel for å gå inn i rom der det befinner seg flere mennesker. Sud lå i utgangspunktet på 10. Brukte mest angstalgoritmen traume sammen med 9G men også mye PR behandling,. I senere behandlinger har vi gått inn på flere situasjoner der angsten melder seg. Med en såpass stor grad av psykiske problemer, er det mye å ta fatt på, og vi vil fortsette å skrelle av lag for lag.
Resultat
Klienten gir etter behandlingene uttrykk for at hun føler seg tryggere og mer harmonisk. Hun får ikke lenger angst ved tanken på å gå inn i et rom der det befinner seg en gruppe mennesker og opplever nå at hun klarer det. Etter siste behandling sa hun at hun var klar for å ta kontakt med mennesker som hun lenge hadde hatt angst for å snakke med. Hun uttrykker stor grad av glede etter hver behandling og sier at hun kjenne dette er noe som virkelig hjelper henne. Hun sover også mye bedre
Angst, depresjon, søvnproblemer
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Angst, depresjon, uro i kroppen og store søvnproblemer. Føler tomhet og manglende tiltakslyst. Lav selvfølelse. Holder seg mest alene. Arbeidsufør de siste fire år.
Tidligere behandling medisinering:
Innlagt på psykiatrisk klinikk for utredning. Er fremdeles under behandling uten å merke særlig bedring. Går på antidepressive medisiner og innsovningstabletter.
Behandlings beskrivelse:
Vi startet med hennes sosiale angst og redsel for å gå inn i rom der det befinner seg flere mennesker. Sud lå i utgangspunktet på 10. Brukte mest angstalgoritmen traume sammen med 9G men også mye PR behandling,. I senere behandlinger har vi gått inn på flere situasjoner der angsten melder seg. Med en såpass stor grad av psykiske problemer, er det mye å ta fatt på, og vi vil fortsette å skrelle av lag for lag.
Resultat:
Klienten gir etter behandlingene uttrykk for at hun føler seg tryggere og mer harmonisk. Hun får ikke lenger angst ved tanken på å gå inn i et rom der det befinner seg en gruppe mennesker og opplever nå at hun klarer det. Etter siste behandling sa hun at hun var klar for å ta kontakt med mennesker som hun lenge hadde hatt angst for å snakke med. Hun uttrykker stor grad av glede etter hver behandling og sier at hun kjenne dette er noe som virkelig hjelper henne. Hun sover også mye bedre