Angst, depresjon, søvnproblemer
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Angst, depresjon, uro i kroppen og store søvnproblemer. Føler tomhet og manglende tiltakslyst. Lav selvfølelse. Holder seg mest alene. Arbeidsufør de siste fire år.
Tidligere behandling medisinering:
Innlagt på psykiatrisk klinikk for utredning. Er fremdeles under behandling uten å merke særlig bedring. Går på antidepressive medisiner og innsovningstabletter.
Behandlings beskrivelse:
Vi startet med hennes sosiale angst og redsel for å gå inn i rom der det befinner seg flere mennesker. Sud lå i utgangspunktet på 10. Brukte mest angstalgoritmen traume sammen med 9G men også mye PR behandling,. I senere behandlinger har vi gått inn på flere situasjoner der angsten melder seg. Med en såpass stor grad av psykiske problemer, er det mye å ta fatt på, og vi vil fortsette å skrelle av lag for lag.
Resultat:
Klienten gir etter behandlingene uttrykk for at hun føler seg tryggere og mer harmonisk. Hun får ikke lenger angst ved tanken på å gå inn i et rom der det befinner seg en gruppe mennesker og opplever nå at hun klarer det. Etter siste behandling sa hun at hun var klar for å ta kontakt med mennesker som hun lenge hadde hatt angst for å snakke med. Hun uttrykker stor grad av glede etter hver behandling og sier at hun kjenne dette er noe som virkelig hjelper henne. Hun sover også mye bedre