Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Ann Helen Åstrøm Tangnes
Kategori
Angst
Overskrift
ANGST FOR Å MØTE LIKBIL I TRAFIKKEN
Beskrivelse av problemet
Klienten hadde fobi for likbiler etter hennes sønn tok selvmord i fjor. Hun var redd for å møte på en likbil mens hun var ute og kjørte, for hun innbilte seg at sønnen hennes lå bak i likbilen.
Tidligere behandling/ medisinering
Har slitt hele livet med angstproblematikk i større og mindre grad, bruker efexor og vival daglig.
Behandlings beskrivelse
Jeg begynte med fobi algoritmen, men SUD gikk ikke ned. Etter å ha banket på PR1 og prøvd på nytt uten resultat, gikk jeg over på traumealgoritmen. Da begynte ting å skje. Skrekken for å møte en likbil var stor, SUD på 10. Etter en runde med traumealgoritmen var SUD på 8. Det var mange ting som kom opp, bl.a det at hun så sønnen sin ligge død på gulvet i leiligheta si. Mye sorg og angst kom fram, også ting fra hennes barndom (hun var bl.a redd for å dø selv for det å vite at hun skulle ligge i en kiste var veldig skremmende for henne). Etter ca 1 times behandling med traumealgoritmen var SUD på 3. Vi avsluttet med ø.r.
Resultat
SUD gikk først ikke ned med fobi algoritmen. Da jeg begynte med traumealgoritmen, gikk SUD ned fra 10-3 i løpet av ca en time.
ANGST FOR Å MØTE LIKBIL I TRAFIKKEN
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten hadde fobi for likbiler etter hennes sønn tok selvmord i fjor. Hun var redd for å møte på en likbil mens hun var ute og kjørte, for hun innbilte seg at sønnen hennes lå bak i likbilen.
Tidligere behandling medisinering:
Har slitt hele livet med angstproblematikk i større og mindre grad, bruker efexor og vival daglig.
Behandlings beskrivelse:
Jeg begynte med fobi algoritmen, men SUD gikk ikke ned. Etter å ha banket på PR1 og prøvd på nytt uten resultat, gikk jeg over på traumealgoritmen. Da begynte ting å skje. Skrekken for å møte en likbil var stor, SUD på 10. Etter en runde med traumealgoritmen var SUD på 8. Det var mange ting som kom opp, bl.a det at hun så sønnen sin ligge død på gulvet i leiligheta si. Mye sorg og angst kom fram, også ting fra hennes barndom (hun var bl.a redd for å dø selv for det å vite at hun skulle ligge i en kiste var veldig skremmende for henne). Etter ca 1 times behandling med traumealgoritmen var SUD på 3. Vi avsluttet med ø.r.
Resultat:
SUD gikk først ikke ned med fobi algoritmen. Da jeg begynte med traumealgoritmen, gikk SUD ned fra 10-3 i løpet av ca en time.