Opprettet
2003-06-24T12:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Mona Willumsen
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Angst og frykt/redsel/skrekk for mye
Beskrivelse av problemet
Sceneskrekk. Høydeskrekk. Angst i sosiale settinger. Påtar seg for mye ansvar.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
1 behandling. Jeg behandlet Sceneskrekk og Høydeskrekk hver for seg. SUD var på 10. Brukte angstalgoritme + ps rev & ømt punkt, un og 9G. SUD på 2 - ØR. 2. behandling: Startet med angst i sosiale settinger,- SUD 10.Mens vi arbeidet med den - brukte angstalgoritmene, ps rev og 9G - dukket flere ting opp; bl.a. mye grums fra barndommen, raseri overfor enkelte personer og det å påta seg for mye ansvar i alle sammenhenger. Kjørte kompleks traume med ps rev. og ømt punkt og 9G. Brukte kravebenspusting da klienten fikk pustebesvær. Ny runde med traumealg., ps.rev, ømt pkt, la til un, ha, lif, pf.
Resultat
1.Klienten følte seg lettet og forstod ikke helt hvorfor dette hadde vært et problem.. 2. Klienten betraktet grumset fra oppveksten fra utsiden,- "slik var det bare". Klienten hevdet at det ikke var nødvendig å tilby sin hjelp overalt og at det måtte gå an å si sin mening og sette grenser rundt seg selv. Noen måneder senere virker behandlingen fortsatt. Energi og skaperglede er kommet tilbake og tatt i bruk, og sosiale settinger er nå hyggelige! Ting som før ble feid under teppet blir nå snakket om,- tilværelsen er lettere på flere områder.
Angst og frykt/redsel/skrekk for mye
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Sceneskrekk. Høydeskrekk. Angst i sosiale settinger. Påtar seg for mye ansvar.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
1 behandling. Jeg behandlet Sceneskrekk og Høydeskrekk hver for seg. SUD var på 10. Brukte angstalgoritme + ps rev & ømt punkt, un og 9G. SUD på 2 - ØR. 2. behandling: Startet med angst i sosiale settinger,- SUD 10.Mens vi arbeidet med den - brukte angstalgoritmene, ps rev og 9G - dukket flere ting opp; bl.a. mye grums fra barndommen, raseri overfor enkelte personer og det å påta seg for mye ansvar i alle sammenhenger. Kjørte kompleks traume med ps rev. og ømt punkt og 9G. Brukte kravebenspusting da klienten fikk pustebesvær. Ny runde med traumealg., ps.rev, ømt pkt, la til un, ha, lif, pf.
Resultat:
1.Klienten følte seg lettet og forstod ikke helt hvorfor dette hadde vært et problem.. 2. Klienten betraktet grumset fra oppveksten fra utsiden,- "slik var det bare". Klienten hevdet at det ikke var nødvendig å tilby sin hjelp overalt og at det måtte gå an å si sin mening og sette grenser rundt seg selv. Noen måneder senere virker behandlingen fortsatt. Energi og skaperglede er kommet tilbake og tatt i bruk, og sosiale settinger er nå hyggelige! Ting som før ble feid under teppet blir nå snakket om,- tilværelsen er lettere på flere områder.