Opprettet
2003-06-24T13:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kjell Roar Kaasa
Kategori
Traumer/PTSD
Overskrift
Angst og redsel for mye etter traume
Beskrivelse av problemet
Utvikling av mange ulike fobier og angst etter traume
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Pasienten opplevde for 25 år siden en trafikkulykke. Da var hun liten. Hun ble stengt inne og har etter dette utviklet en blanding av klaustrofobi og angst. Båt, bil, tog, buss og heis har vært et mareritt. Måtte ta Stesolid for å slappe av. Beh.nr.1, med PR1 og 2 og 4M mens vi isolerte de ulike fobiene. Hun responderte særdeles bra og følte ikke noe ubehag etterpå.. Beh.nr.2, samme prosedyre og følte seg helt tom etterpå. Hadde i mellomtiden testet båt og tog, uten å føle ubehag!! Beh.nr.3, ville slutte å røyke også, men det skulle hun greie selv!!, ved hjelp av TFT.
Resultat
Særdeles bra resultat, uten noen form for ubehag.
Angst og redsel for mye etter traume
Kategori:
Traumer/PTSD
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Utvikling av mange ulike fobier og angst etter traume
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Pasienten opplevde for 25 år siden en trafikkulykke. Da var hun liten. Hun ble stengt inne og har etter dette utviklet en blanding av klaustrofobi og angst. Båt, bil, tog, buss og heis har vært et mareritt. Måtte ta Stesolid for å slappe av. Beh.nr.1, med PR1 og 2 og 4M mens vi isolerte de ulike fobiene. Hun responderte særdeles bra og følte ikke noe ubehag etterpå.. Beh.nr.2, samme prosedyre og følte seg helt tom etterpå. Hadde i mellomtiden testet båt og tog, uten å føle ubehag!! Beh.nr.3, ville slutte å røyke også, men det skulle hun greie selv!!, ved hjelp av TFT.
Resultat:
Særdeles bra resultat, uten noen form for ubehag.