Opprettet
2002-11-14T13:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Bjørn Borge-Lunde
Kategori
Angst
Overskrift
Angst 'sitter' i kroppen
Beskrivelse av problemet
Dame på 50 år med stor angst som 'sitter i kroppen'. Har slitt med det lenge. Har hatt varierende hell på arbeidsmarkedet, vært gjennom flere omganger som arbeidsledig og møtt tildels meget slett behandling av det offentlige, samt slitt med dårlig økonomi. Har fått ny jobb men har angst for å gå på jobb, angst for ikke å kunne nok, angst for å være eller bli oppfatter som autoritær, angst for økonomien og det å bli fattig.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Etter å ha pratet litt løst og fast om TFT ble vi enige om å ta tak i angsten for å gå på jobb. På spørsmål om SUD var den på 8-9. Brukte Kompleks Traume Algoritme og kjørte runden et par ganger uten at SUD beveget seg. Tok PR1 og ny runde. SUD kom da ned i 5-6. Brukte så PR2 som utløste flere 'korker' som poppet opp til overflaten. SUD tilbake på 8-9. Tok tak i korkene å banket dem vekk etter hvert som de dukket opp ved å kjøre flere runder med Major kombinert med PR1 og PR2. Sinne dukket også opp underveis og kjørte LF. SUD endte så på 3. Avsluttet med G9 og ØR (som forøvrig var meget problematisk for henne og utføre på dette tidspunktet). SUD ned til 0. Behandlingstid ca. 20 min. Småpratet litt igjen for så å gå løs på de neste problemene hun gjerne ville få bukt med. Følte seg lettet og at 'ting fløt litt rundt i hodet' og var veldig komfortabel med at man faktisk kunne 'banke' angsten vekk. Behandlingen av 'angsten for ikke å kunne nok' i likhet med 'angsten for bli oppfattet som autoritær',. samt 'angsten for økonomien' hadde alle 3 et tilsvarenede forløp som den initielle behandlingen. Det som derimot var interessant var at hun opplevde øyeblikk fra tidligere liv ved 2 tilfeller, hvorav det ene utløste en enorm sorg. Denne sorgen viste seg å være sorgen hun hadde gått og båret på hele livet uten å forstå hvor den kom fra. SUD var naturlig nok på 10 og utløste sterke følelser med hjerteskjærende gråt. Kjørte PR2 og Major om hverandre flere ganger mens hun fokuserte på sorgen. Sinne dukket opp igjen. Kombinerte med LF. Ny runde med Major. Så falt SUD ned til 3. Avsluttet med G9 og ØR (som den siste gangen var mye enklere for henne å utføre). SUD ned til 0. De 3 siste behandlingene varte hver seg ca. 10 - 15 min.
Resultat
Jeg fulgte henne opp dagen etter samt første arbeidsdag, og hun hadde det veldig bra. Fremdeles følte hun denne 'frie flyten' i hodet, og syntes det var rart ikke å kunne ta tak i og føle problemene sine som hun alltid hadde kunnet før. Hun ville gjerne ha flere behandlinger for andre ting hun kunne tenke seg å få bukt med.
Angst 'sitter' i kroppen
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dame på 50 år med stor angst som 'sitter i kroppen'. Har slitt med det lenge. Har hatt varierende hell på arbeidsmarkedet, vært gjennom flere omganger som arbeidsledig og møtt tildels meget slett behandling av det offentlige, samt slitt med dårlig økonomi. Har fått ny jobb men har angst for å gå på jobb, angst for ikke å kunne nok, angst for å være eller bli oppfatter som autoritær, angst for økonomien og det å bli fattig.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Etter å ha pratet litt løst og fast om TFT ble vi enige om å ta tak i angsten for å gå på jobb. På spørsmål om SUD var den på 8-9. Brukte Kompleks Traume Algoritme og kjørte runden et par ganger uten at SUD beveget seg. Tok PR1 og ny runde. SUD kom da ned i 5-6. Brukte så PR2 som utløste flere 'korker' som poppet opp til overflaten. SUD tilbake på 8-9. Tok tak i korkene å banket dem vekk etter hvert som de dukket opp ved å kjøre flere runder med Major kombinert med PR1 og PR2. Sinne dukket også opp underveis og kjørte LF. SUD endte så på 3. Avsluttet med G9 og ØR (som forøvrig var meget problematisk for henne og utføre på dette tidspunktet). SUD ned til 0. Behandlingstid ca. 20 min. Småpratet litt igjen for så å gå løs på de neste problemene hun gjerne ville få bukt med. Følte seg lettet og at 'ting fløt litt rundt i hodet' og var veldig komfortabel med at man faktisk kunne 'banke' angsten vekk. Behandlingen av 'angsten for ikke å kunne nok' i likhet med 'angsten for bli oppfattet som autoritær',. samt 'angsten for økonomien' hadde alle 3 et tilsvarenede forløp som den initielle behandlingen. Det som derimot var interessant var at hun opplevde øyeblikk fra tidligere liv ved 2 tilfeller, hvorav det ene utløste en enorm sorg. Denne sorgen viste seg å være sorgen hun hadde gått og båret på hele livet uten å forstå hvor den kom fra. SUD var naturlig nok på 10 og utløste sterke følelser med hjerteskjærende gråt. Kjørte PR2 og Major om hverandre flere ganger mens hun fokuserte på sorgen. Sinne dukket opp igjen. Kombinerte med LF. Ny runde med Major. Så falt SUD ned til 3. Avsluttet med G9 og ØR (som den siste gangen var mye enklere for henne å utføre). SUD ned til 0. De 3 siste behandlingene varte hver seg ca. 10 - 15 min.
Resultat:
Jeg fulgte henne opp dagen etter samt første arbeidsdag, og hun hadde det veldig bra. Fremdeles følte hun denne 'frie flyten' i hodet, og syntes det var rart ikke å kunne ta tak i og føle problemene sine som hun alltid hadde kunnet før. Hun ville gjerne ha flere behandlinger for andre ting hun kunne tenke seg å få bukt med.