Opprettet
2002-10-14T11:10
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Mona Stenberg
Kategori
Angst
Overskrift
Angst som følge av sterke traumer
Beskrivelse av problemet
Angst, redd for å bli syk, redd for smerte.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Under første behandling kommer det mange bakenforliggende problemer fram. Lite kontakt med mor, da hun ikke kunne forstå at min klient (datteren) hadde vært utsatt for overgrep av stefar. Den smerte som ble påført henne som barn hadde utviklet seg til å bli en kamp mot angsten. Angsten for det å bli påført smerte. Hun var stadig på vakt for å unngå å bli syk. Var ofte til lege når hun følte seg elendig. Under behandlingene fikk hun sitt oppgjør med stefar og mor. Utbrudd, gråt skjellsord og sinne.
Resultat
Hun er så forbauset over at hun nå har fått en indre ro. Føler at livet har gitt henne andre verdier. Hun er nå tilbake i jobb.
Angst som følge av sterke traumer
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Angst, redd for å bli syk, redd for smerte.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Under første behandling kommer det mange bakenforliggende problemer fram. Lite kontakt med mor, da hun ikke kunne forstå at min klient (datteren) hadde vært utsatt for overgrep av stefar. Den smerte som ble påført henne som barn hadde utviklet seg til å bli en kamp mot angsten. Angsten for det å bli påført smerte. Hun var stadig på vakt for å unngå å bli syk. Var ofte til lege når hun følte seg elendig. Under behandlingene fikk hun sitt oppgjør med stefar og mor. Utbrudd, gråt skjellsord og sinne.
Resultat:
Hun er så forbauset over at hun nå har fått en indre ro. Føler at livet har gitt henne andre verdier. Hun er nå tilbake i jobb.