angst, uro og dårlig søvn
Kategori:
Søvnproblemer
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne 73år gruer for alt
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Kvinnen er plaget av angst daglig og gruer for alt ting. SUD går ned fra 10 til 0 på veldig kort tid på hver av de tingene hun har angst for. Det er mye men løser seg fort på hver enkelt.
Resultat:
Etter behandlingene melder hun om følgende: Føler seg bra, bedre til bens, går lettere, fri for angst. Trenger ikke sovemedisin.