Angst/uro
Kategori:
Angst
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
På grunn av konflikt med venninne var angstnivået på 10 i skala. Det hadde vart over månader. Uroen gikk ut over nattesøvnen og konsentrasjonen.
Tidligere behandling medisinering:
Prøvd antidepressiver og mindfullness. Bare delvis og kortvarig virkning.
Behandlings beskrivelse:
To ganger med behandling. Jeg fikk rask tillit til terapeuten. Hun instruerte meg gjennom timene på hvor jeg skulke banke. Vi sjekket underveis hvor jeg lå an på skalaen. Vi brukte form og farge. Jeg gikk bakover i historien og det dukket opp gammel angst som vi så banket på. Jeg lærte 9G og øyerulling. Dette var spennende og jeg vil lære mer. Takk!
Resultat:
Uro/angst gikk ned på skalaen til 5/4. Med noe videre TFT- jobbing er det i dag, en måned etter første konsultasjon, svært lav og føler ikke behov for behandling. Søvnen er tilbake.