Opprettet
2003-12-08T23:12
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kjerstin Holm Carlsen
Kategori
Angst
Overskrift
Angsten bankes bort
Beskrivelse av problemet
Angst og uro om kvelden. Smerter i hals og bryst.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Brukte traumealgoritmen mens klienten fortalte hvordan kvelden kunne arte seg, hvilke situasjoner angsten kom i, hva hun vanligvis gjorde forut for, forventningen om angst etc. Klienten sa hun ikke følte angst under behandlingen, men kjente noe smert i brystet. Det flyttet litt på seg etter som jeg brukte smertealgoritmen og forsvant til slutt.
Resultat
Smertene forsvant under behandlingen. Klienten har brukt TFT på seg selv når hun har merket angsten og opplever at hun blir rolig og smertene i bryst og hals forsvinner.
Angsten bankes bort
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Angst og uro om kvelden. Smerter i hals og bryst.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Brukte traumealgoritmen mens klienten fortalte hvordan kvelden kunne arte seg, hvilke situasjoner angsten kom i, hva hun vanligvis gjorde forut for, forventningen om angst etc. Klienten sa hun ikke følte angst under behandlingen, men kjente noe smert i brystet. Det flyttet litt på seg etter som jeg brukte smertealgoritmen og forsvant til slutt.
Resultat:
Smertene forsvant under behandlingen. Klienten har brukt TFT på seg selv når hun har merket angsten og opplever at hun blir rolig og smertene i bryst og hals forsvinner.