Opprettet
2022-08-25T12:08
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Tordis Brenne Nordengen
Kategori
Angst
Overskrift
Angsten ble borte
Beskrivelse av problemet
Klient beskriver angst og hyperventilering hver gang hun nærmer seg stedet hun jobber, etter at det skjedde en eksplosjon der en gang mens hun hadde fri, og hvor flere av hennes kolleger ble skadet.
Tidligere behandling/ medisinering
Har prøvd å jobbe med det etter kognitiv modell på egen hånd, noe hun kjente til, uten at det hadde særlig effekt.
Behandlings beskrivelse
Hun tenker seg inn i situasjonen hvor hun er på vei til stedet hun jobber og angsten kommer opp i 9-10.Vi gjør situasjonsalgoritmen. Hun begynner å hyperventilere og svette renner fra pannen. Jeg avbryter ikke behandlingen, men benevner at jeg ser hva som skjer og sier det er naturlig . Etter første sekvens roer hyperventileringen seg og SUD går ned til 7. 9G. SUD går ned til 5. Etter en runde til er angsten borte og "ligger bare rundt henne som er tåkesky". Vi gjør tilslutt ØR.
Resultat
Hun bekrefter etter ca 5 uker at hun ikke har kjent angst ved å nærme seg jobb etter dette.
Angsten ble borte
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klient beskriver angst og hyperventilering hver gang hun nærmer seg stedet hun jobber, etter at det skjedde en eksplosjon der en gang mens hun hadde fri, og hvor flere av hennes kolleger ble skadet.
Tidligere behandling medisinering:
Har prøvd å jobbe med det etter kognitiv modell på egen hånd, noe hun kjente til, uten at det hadde særlig effekt.
Behandlings beskrivelse:
Hun tenker seg inn i situasjonen hvor hun er på vei til stedet hun jobber og angsten kommer opp i 9-10.Vi gjør situasjonsalgoritmen. Hun begynner å hyperventilere og svette renner fra pannen. Jeg avbryter ikke behandlingen, men benevner at jeg ser hva som skjer og sier det er naturlig . Etter første sekvens roer hyperventileringen seg og SUD går ned til 7. 9G. SUD går ned til 5. Etter en runde til er angsten borte og "ligger bare rundt henne som er tåkesky". Vi gjør tilslutt ØR.
Resultat:
Hun bekrefter etter ca 5 uker at hun ikke har kjent angst ved å nærme seg jobb etter dette.