Arbeidsrelatert traumatisk stress
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Mann 50 år, selvstendig næringsdrivende. Opplevde at han ikke lenger fikk store faste oppdrag. Vært på flere jobbintervjuer, men fikk ikke jobb. Plaget av uro og utmattelse, opplevde avvisningen som vond.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen.
Behandlings beskrivelse:
Pratet fram følelsen før jeg banket - SUD 9-10. Fem minutter banking traumealgoritme, smertepunkt og PR1. SUD 0. Neste time vond følelse i magen SUD 7. Banking på smertepunkt, førte til at han kjente mer sorg, SUD 9. Banket på sorgpunkt, traume og 9G. SUD 3. Klienten ønsket å bearbeide sorgen på egen hånd ut fra tema, og fikk i oppgave å banke smertepunkt, PR1 og PR2 ved behov.
Resultat:
Klienten opplever at han har fått et redskap han kan bruke til å redusere intensiteten i de vonde følelsene.