Opprettet
2010-10-27T13:10
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Lasse Næss
Kategori
Annet
Overskrift
Auramigrene, søvnproblemer + mye mer
Beskrivelse av problemet
Klienten ville ha hjelp for auramigrene, dvs. migrene med synsforstyrrelse som kunne komme brått og uventet, for eksempel under bilkjøring. Generelt stress, anspent muskulatur, søvnforstyrrelser og angst for å snakke i store forsamlinger
Tidligere behandling/ medisinering
Klienten fikk psykoterapi under en alvorlig krise i 20-års alder
Behandlings beskrivelse
Etter en beskrivelse av livssituasjonen sin ble det klart at klienten følte at hun sto ved et veiskille hvor hun ikke visste hvilken vei å gå. På den ene siden hadde hun en selvstendighet og dristighet, på den andre siden følte hun at ting gikk i oppløsning innvendig og at hun ikke hadde noe rotfeste. PP og DD. Følelse av svik og lite trofasthet i nære relasjoner. Et tomrom av svik. Hadde alltid følt på negativitet fra omgivelsene. Forholdet til faren var særlig vondt. Av fire søsken som alle var pene, følte hun seg som den stygge. Jeg behandlet følelsene en for en. Ba om form og farge. De meldte seg med en SUD på 4-6, og lot seg banke ned til null med den universelle følelsesalgoritmen, 9G og ØR. Behandlet smerte og spenningstilstander i kroppen med den samme algoritmen og med godt resultat. Hvor tidligere i livet kunne hun huske denne følelsen av svik særlig godt? Lette langs livslinjen tilbake til en episode med faren da hun var ti år. Visualiserte dette traumet som en indre film. SUD 6-7. Banket det ned til null med traumealgoritmen 9G og ØR. Avsluttet timen med å spørre: Hvor sikker er du på at faren din ikke var glad i deg 0-10, fordi du er den minst pene av døtrene? Svarte 10. Etter at jeg banket den universelle følelsesalgoritmen svarte hun med en liten latter at dette var hun ikke i det hele tatt sikker på. I neste gikk vi inn på redselen for å snakke i store forsamlinger. Denne kunne føres tilbake til en episode hvor hun skulle holde et foredrag og alt gikk i stå for henne. SUD 7. Behandlet denne episoden med traumealgoritmen, 9G, SUD ned til null, ØR. Ba henne fokusere på smerte og spenningstilstander i kroppen. SUD 5, og ba henne lete langs livslinjen hvor disse spenningene først hadde meldt seg. Hun fortalte da om stressituasjon med en nyfødt sønn som var i kritisk syk. Svimmelhet og spenninger i kroppen et halvt år etterpå. Bekymringer og dødsangst for han og for seg selv. Var maktesløs og invalidisert i to år. Følte at alt gikk til helvete. SUD 6. Behandlet traumet med traumealgoritmen 9G og ØR, SUD ned til null, og spenningene med den universelle følelsesalgoritmen og ØR. SUD ned til 2, Avsluttet med å be henne kjenne på følelsen av mestring, at hun tross alt hadde kommet seg gjennom vanskelighetene, og hadde fått ny tro på seg selv. Dette mens jeg banket den universelle følelsesalgoritmen.
Resultat
Til tross for en hektisk oppstart på nytt skoleår, fikk hun ikke migreneanfall. Var mindre anspent og stresset. Sov mer enn vanlig og tyngre.
Auramigrene, søvnproblemer + mye mer
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten ville ha hjelp for auramigrene, dvs. migrene med synsforstyrrelse som kunne komme brått og uventet, for eksempel under bilkjøring. Generelt stress, anspent muskulatur, søvnforstyrrelser og angst for å snakke i store forsamlinger
Tidligere behandling medisinering:
Klienten fikk psykoterapi under en alvorlig krise i 20-års alder
Behandlings beskrivelse:
Etter en beskrivelse av livssituasjonen sin ble det klart at klienten følte at hun sto ved et veiskille hvor hun ikke visste hvilken vei å gå. På den ene siden hadde hun en selvstendighet og dristighet, på den andre siden følte hun at ting gikk i oppløsning innvendig og at hun ikke hadde noe rotfeste. PP og DD. Følelse av svik og lite trofasthet i nære relasjoner. Et tomrom av svik. Hadde alltid følt på negativitet fra omgivelsene. Forholdet til faren var særlig vondt. Av fire søsken som alle var pene, følte hun seg som den stygge. Jeg behandlet følelsene en for en. Ba om form og farge. De meldte seg med en SUD på 4-6, og lot seg banke ned til null med den universelle følelsesalgoritmen, 9G og ØR. Behandlet smerte og spenningstilstander i kroppen med den samme algoritmen og med godt resultat. Hvor tidligere i livet kunne hun huske denne følelsen av svik særlig godt? Lette langs livslinjen tilbake til en episode med faren da hun var ti år. Visualiserte dette traumet som en indre film. SUD 6-7. Banket det ned til null med traumealgoritmen 9G og ØR. Avsluttet timen med å spørre: Hvor sikker er du på at faren din ikke var glad i deg 0-10, fordi du er den minst pene av døtrene? Svarte 10. Etter at jeg banket den universelle følelsesalgoritmen svarte hun med en liten latter at dette var hun ikke i det hele tatt sikker på. I neste gikk vi inn på redselen for å snakke i store forsamlinger. Denne kunne føres tilbake til en episode hvor hun skulle holde et foredrag og alt gikk i stå for henne. SUD 7. Behandlet denne episoden med traumealgoritmen, 9G, SUD ned til null, ØR. Ba henne fokusere på smerte og spenningstilstander i kroppen. SUD 5, og ba henne lete langs livslinjen hvor disse spenningene først hadde meldt seg. Hun fortalte da om stressituasjon med en nyfødt sønn som var i kritisk syk. Svimmelhet og spenninger i kroppen et halvt år etterpå. Bekymringer og dødsangst for han og for seg selv. Var maktesløs og invalidisert i to år. Følte at alt gikk til helvete. SUD 6. Behandlet traumet med traumealgoritmen 9G og ØR, SUD ned til null, og spenningene med den universelle følelsesalgoritmen og ØR. SUD ned til 2, Avsluttet med å be henne kjenne på følelsen av mestring, at hun tross alt hadde kommet seg gjennom vanskelighetene, og hadde fått ny tro på seg selv. Dette mens jeg banket den universelle følelsesalgoritmen.
Resultat:
Til tross for en hektisk oppstart på nytt skoleår, fikk hun ikke migreneanfall. Var mindre anspent og stresset. Sov mer enn vanlig og tyngre.