Opprettet
2011-08-25T12:08
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Astrid Kjellevold Hertwig
Kategori
Lese/skrivevansker
Overskrift
Både følelsen og lesingen mye bedre
Beskrivelse av problemet
Mann 28 år. Han sier han alltid har hatt store problemer med å lese bøker og aviser. Foretrekker å lese på nettet. Å måtte lese høyt er det største problemet for han. Han jobber på et lager og må ofte lese bestillinger. Han har gått på vanlig skole frem til 5 klasse. Ulike spesialskoler etter dette. ADHD diagnose.
Tidligere behandling/ medisinering
Han har fått spesialundervisning og terapeutisk eurytmi hvor fokus har vært på det motoriske, koordinering og lydbevegelser .
Behandlings beskrivelse
Vi startet med en lesetest, han leser inni seg og jeg registrerer start og stopper ham etter 1 min. Han ønsket ikke å lese høyt og jeg prioriterer at vi får en god relasjon nå i starten av behandlingen. Jeg avventer og vil banke på hans hinder for å lese høyt for meg til senere. Jeg spør han så hva som er det verste med å lese. Svaret er utydelig men etter hvert forteller han at det er pinlig når han hakker og hopper over ord. (På SUD svarer han 9) Jeg bruker Traume og mellom PR1, PR2, PR3. Jeg ber om SUD igjen og han sier at det er ikke så flaut nå lengre (SUD 5-6) Jeg ber han om å fokusere på seg selv, se for seg hvordan har mestrer situasjonen med å lese akkurat nå for sine arbeidskamerater. (SUD 8-9) Nei det vil han ikke, men etter noen runder går det lettere og han smiler og forteller at han så seg selv mestre situasjonen, litt lang tid tok lesingen men ingen lo og alle klappet etterpå. Vi befester dette med Ør. Jeg spør om han vil nå vil lese høyt for meg, det vil han gjøre neste gang. Han leser inni seg og banker PR1. mens han leser. Det går raskere og jeg gjør han oppmerksom på det. Han vil øve til neste gang. Vi har hatt 3 timer til hvor vi har jobbet videre både med følelsene og lesingen.
Resultat
Han viste tydelig glede over at noen så han og lyttet. Han ønsker å lære seg verktøyet og sa at han følte bokstavene fløt mer mens han banket på PR1. Det går mye enklere på jobben
Både følelsen og lesingen mye bedre
Kategori:
Lese/skrivevansker
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann 28 år. Han sier han alltid har hatt store problemer med å lese bøker og aviser. Foretrekker å lese på nettet. Å måtte lese høyt er det største problemet for han. Han jobber på et lager og må ofte lese bestillinger. Han har gått på vanlig skole frem til 5 klasse. Ulike spesialskoler etter dette. ADHD diagnose.
Tidligere behandling medisinering:
Han har fått spesialundervisning og terapeutisk eurytmi hvor fokus har vært på det motoriske, koordinering og lydbevegelser .
Behandlings beskrivelse:
Vi startet med en lesetest, han leser inni seg og jeg registrerer start og stopper ham etter 1 min. Han ønsket ikke å lese høyt og jeg prioriterer at vi får en god relasjon nå i starten av behandlingen. Jeg avventer og vil banke på hans hinder for å lese høyt for meg til senere. Jeg spør han så hva som er det verste med å lese. Svaret er utydelig men etter hvert forteller han at det er pinlig når han hakker og hopper over ord. (På SUD svarer han 9) Jeg bruker Traume og mellom PR1, PR2, PR3. Jeg ber om SUD igjen og han sier at det er ikke så flaut nå lengre (SUD 5-6) Jeg ber han om å fokusere på seg selv, se for seg hvordan har mestrer situasjonen med å lese akkurat nå for sine arbeidskamerater. (SUD 8-9) Nei det vil han ikke, men etter noen runder går det lettere og han smiler og forteller at han så seg selv mestre situasjonen, litt lang tid tok lesingen men ingen lo og alle klappet etterpå. Vi befester dette med Ør. Jeg spør om han vil nå vil lese høyt for meg, det vil han gjøre neste gang. Han leser inni seg og banker PR1. mens han leser. Det går raskere og jeg gjør han oppmerksom på det. Han vil øve til neste gang. Vi har hatt 3 timer til hvor vi har jobbet videre både med følelsene og lesingen.
Resultat:
Han viste tydelig glede over at noen så han og lyttet. Han ønsker å lære seg verktøyet og sa at han følte bokstavene fløt mer mens han banket på PR1. Det går mye enklere på jobben