Opprettet
2005-08-15T11:08
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Mikkjel Belbo
Kategori
Smerter
Overskrift
Bruk av TFT ved avrusing på institusjon
Beskrivelse av problemet
En pasient var innlagt for avrusing av piller. Pasienten har en kronisk sykdom som medførte smerter, pasienten var blitt satt på Sobril. Pasienten klarte ikke å kontrollere dette forbruket, så han var avhengig av store doser. Han var så innlagt på en avdeling for avrusing der jeg jobbet.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg spurte pasienten om hvordan han hadde det?Pasienten svarte: jeg må nok skuffe deg for jeg har det helt forferdelig. Etter forespørsel sa pasienten seg villig til å prøve smerte behandling med TFT.. Jeg spurte om sud som han mente var 9, utførte så standard smertebehandling
Resultat
Etter et par minutter sa han at han følte seg bedre og etter ti minutter var han helt fin. Han sa: "så bra behandling har jeg ikke fått før" Pasienten fortalte at ved tidligere avrusinger har han hat det helt forferdelig. Pasienten var innlagt en måneds tid og fikk ikke noen smerter forbundet med avrusingen innen denne tiden.
Bruk av TFT ved avrusing på institusjon
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En pasient var innlagt for avrusing av piller. Pasienten har en kronisk sykdom som medførte smerter, pasienten var blitt satt på Sobril. Pasienten klarte ikke å kontrollere dette forbruket, så han var avhengig av store doser. Han var så innlagt på en avdeling for avrusing der jeg jobbet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg spurte pasienten om hvordan han hadde det?Pasienten svarte: jeg må nok skuffe deg for jeg har det helt forferdelig. Etter forespørsel sa pasienten seg villig til å prøve smerte behandling med TFT.. Jeg spurte om sud som han mente var 9, utførte så standard smertebehandling
Resultat:
Etter et par minutter sa han at han følte seg bedre og etter ti minutter var han helt fin. Han sa: "så bra behandling har jeg ikke fått før" Pasienten fortalte at ved tidligere avrusinger har han hat det helt forferdelig. Pasienten var innlagt en måneds tid og fikk ikke noen smerter forbundet med avrusingen innen denne tiden.