Opprettet
2004-05-03T12:05
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Eva Strømhaug Sæverud
Kategori
Depresjon
Overskrift
Depresjon etter kjærlighetsbrudd
Beskrivelse av problemet
Da vi startet behandlingen, tok vi fatt i et brutt kjærlighetsforhold som i etterkant hadde ført klienten inn i en depresjon. Hun følte at dette hadde vært hennes livs sjanse, og at hun ikke kunne gå inn i noe mer som hadde med kjærlighet å gjøre uten å ødelegge det fullstendig. I ungdommen hadde hun blitt utsatt for seksuelt overgrep. Dette hadde ført til vegring mot berøring, men hadde likevel et sterkt ønske om kjærlighet Det gjorde livet vanskelig for henne. Selvfølelsen var også lav.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
SUD lå på 10 med tanke på det brutte forholdet. Jeg startet første behandling med algoritme for depresjon men gikk raskt over til algoritmen for kompleks traume da jeg fikk mistanke om at det lå dypere ting under hennes vonde følelser. SUD gikk først ned til 7, og etter at jeg la inn PR punktene, kom vi helt ned på SUD 1. Ved annen behandling kom det fram at klienten hadde vært utsatt for seksuelt overgrep. Hun hadde lenge fortrengt dette, og det var vanskelig å hente minnene frem fra underbevisstheten. Vi startet med Sud på 5 under følelse av maktesløshet, og behandlet dette etter algoritme for kompleks traume, Etter hvert kom følelse skam og selvbebreidelse opp med Sud 8 som utgangspunkt og jeg behandlet henne etter samme algoritme med skyld i tillegg. Sud kom ned på 5 og etter Pr-punkt og massiv reversering, var vi nede på Sud 1. Vi hadde flere behandlinger for å fæ løst dette.
Resultat
Klienten føler nå at hun kan legge bort engstelsen ved å møte sin ekskjæreste, også om han kommer sammen med en ny venninne. Nå tør hun møte han på en naturlig måte. Hun er glad for at hun etter mange år våget å ta fram de vonde følelsene knyttet til overgrepet, kjenne på dem og få dem ut av kroppen. Hun sier at hun ikke lenger bebreider seg selv for det som skjedde, og ser ut til å være klar for å gå videre i livet, også i forhold til menn.
Depresjon etter kjærlighetsbrudd
Kategori:
Depresjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Da vi startet behandlingen, tok vi fatt i et brutt kjærlighetsforhold som i etterkant hadde ført klienten inn i en depresjon. Hun følte at dette hadde vært hennes livs sjanse, og at hun ikke kunne gå inn i noe mer som hadde med kjærlighet å gjøre uten å ødelegge det fullstendig. I ungdommen hadde hun blitt utsatt for seksuelt overgrep. Dette hadde ført til vegring mot berøring, men hadde likevel et sterkt ønske om kjærlighet Det gjorde livet vanskelig for henne. Selvfølelsen var også lav.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
SUD lå på 10 med tanke på det brutte forholdet. Jeg startet første behandling med algoritme for depresjon men gikk raskt over til algoritmen for kompleks traume da jeg fikk mistanke om at det lå dypere ting under hennes vonde følelser. SUD gikk først ned til 7, og etter at jeg la inn PR punktene, kom vi helt ned på SUD 1. Ved annen behandling kom det fram at klienten hadde vært utsatt for seksuelt overgrep. Hun hadde lenge fortrengt dette, og det var vanskelig å hente minnene frem fra underbevisstheten. Vi startet med Sud på 5 under følelse av maktesløshet, og behandlet dette etter algoritme for kompleks traume, Etter hvert kom følelse skam og selvbebreidelse opp med Sud 8 som utgangspunkt og jeg behandlet henne etter samme algoritme med skyld i tillegg. Sud kom ned på 5 og etter Pr-punkt og massiv reversering, var vi nede på Sud 1. Vi hadde flere behandlinger for å fæ løst dette.
Resultat:
Klienten føler nå at hun kan legge bort engstelsen ved å møte sin ekskjæreste, også om han kommer sammen med en ny venninne. Nå tør hun møte han på en naturlig måte. Hun er glad for at hun etter mange år våget å ta fram de vonde følelsene knyttet til overgrepet, kjenne på dem og få dem ut av kroppen. Hun sier at hun ikke lenger bebreider seg selv for det som skjedde, og ser ut til å være klar for å gå videre i livet, også i forhold til menn.