Opprettet
Din rolle
Terapeut
Turid Eriksen, Kastanjeveien 109, 3026 Drammen
Kategori
Overskrift
Depresjon
Beskrivelse av problemet
Angst, inkludert prestasjonsangst, depresjon, ulike vondter og smerter, samt søvnproblemer.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Totalt 5 behandlinger. Vi tok for oss ulike problemer, ett for ett. Etter første behandling var det ingen merkbar bedring på noe område. Under 2. behandling kom det opp en underliggende følelse av mindreverd i forhold til foreldrene. Etter denne behandlingen slapp angstfølelsen som satt som en klo i magen. Etterhvert som vi fortsatte behandlingene fikk klienten mer energi, vondtene i kroppen forsvant, samt at de problemene hun sto overfor i hverdagslviet ikke lengre var altvoerskyggende.
Resultat
Klienten føler seg mye mer rolig og avslappet, sover bedre og har ingen diffuse vondter. Ser generelt lysere på livet og har mye mer energi.
Depresjon
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Angst, inkludert prestasjonsangst, depresjon, ulike vondter og smerter, samt søvnproblemer.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Totalt 5 behandlinger. Vi tok for oss ulike problemer, ett for ett. Etter første behandling var det ingen merkbar bedring på noe område. Under 2. behandling kom det opp en underliggende følelse av mindreverd i forhold til foreldrene. Etter denne behandlingen slapp angstfølelsen som satt som en klo i magen. Etterhvert som vi fortsatte behandlingene fikk klienten mer energi, vondtene i kroppen forsvant, samt at de problemene hun sto overfor i hverdagslviet ikke lengre var altvoerskyggende.
Resultat:
Klienten føler seg mye mer rolig og avslappet, sover bedre og har ingen diffuse vondter. Ser generelt lysere på livet og har mye mer energi.