Depresjon
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Angst, inkludert prestasjonsangst, depresjon, ulike vondter og smerter, samt søvnproblemer.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Totalt 5 behandlinger. Vi tok for oss ulike problemer, ett for ett. Etter første behandling var det ingen merkbar bedring på noe område. Under 2. behandling kom det opp en underliggende følelse av mindreverd i forhold til foreldrene. Etter denne behandlingen slapp angstfølelsen som satt som en klo i magen. Etterhvert som vi fortsatte behandlingene fikk klienten mer energi, vondtene i kroppen forsvant, samt at de problemene hun sto overfor i hverdagslviet ikke lengre var altvoerskyggende.
Resultat:
Klienten føler seg mye mer rolig og avslappet, sover bedre og har ingen diffuse vondter. Ser generelt lysere på livet og har mye mer energi.