Opprettet
Din rolle
Terapeut
Tove Anita Pedersen
Kategori
Overskrift
Dysleksi
Beskrivelse av problemet
Pasienten er en voksen mann med solid familie rundt seg ,men som på grunn av problemet sitt ønsker å få hjelp om det er mulig. Hans diagnose har hindret han i mange år til å kunne gå videre i arbeidslivet når han har blitt tilbudt lederstillinger i firmaene han arbeider for. Han kan jo ikke si ja,han har jo dysleksi.
Tidligere behandling/ medisinering
Han har ikke prøvd noe annet ,dette var jo en situasjon han måtte leve med,inntil moren hans hørte om tft og betalte da behandlingen for han.
Behandlings beskrivelse
Behandlingen begynte med en lese test,der han leste ca 60 ord i minuttet.Jeg ba han da fortelle hva han hadde lest,men han husket så godt som ingen ting. Det som preget denne aktiviteten mest var en høy følelse av flauhet som satt tungt i brystet hans, så vi begynte å bruke pr 1 og HA,for så å gå over til Gamut og KB....Etter noen omganger der han så tok 9G,falt suden fra 9 til 3 på flauheten.
Resultat
Vi tok da lesetesten på ny og den kom da på 122 ord i minuttet,og han husket glimrende det han hadde leste første gang,noe som han syntes var helt naturlig siden han hadde jo lest den to ganger. Men overaskelsen var større når han oppdaget at siste delen satt enda bedre i hukommelsen hans enn første delen, og det hadde han jo bare lest en gang...
Dysleksi
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Pasienten er en voksen mann med solid familie rundt seg ,men som på grunn av problemet sitt ønsker å få hjelp om det er mulig. Hans diagnose har hindret han i mange år til å kunne gå videre i arbeidslivet når han har blitt tilbudt lederstillinger i firmaene han arbeider for. Han kan jo ikke si ja,han har jo dysleksi.
Tidligere behandling medisinering:
Han har ikke prøvd noe annet ,dette var jo en situasjon han måtte leve med,inntil moren hans hørte om tft og betalte da behandlingen for han.
Behandlings beskrivelse:
Behandlingen begynte med en lese test,der han leste ca 60 ord i minuttet.Jeg ba han da fortelle hva han hadde lest,men han husket så godt som ingen ting. Det som preget denne aktiviteten mest var en høy følelse av flauhet som satt tungt i brystet hans, så vi begynte å bruke pr 1 og HA,for så å gå over til Gamut og KB....Etter noen omganger der han så tok 9G,falt suden fra 9 til 3 på flauheten.
Resultat:
Vi tok da lesetesten på ny og den kom da på 122 ord i minuttet,og han husket glimrende det han hadde leste første gang,noe som han syntes var helt naturlig siden han hadde jo lest den to ganger. Men overaskelsen var større når han oppdaget at siste delen satt enda bedre i hukommelsen hans enn første delen, og det hadde han jo bare lest en gang...