Opprettet
2011-04-12T21:04
Din rolle
Terapeut
Bente Kommedal
Kategori
Overskrift
Eksamensangst
Beskrivelse av problemet
Klienten er en jente på 20 år. Hun har store problemer med å snakke i store forsamlinger. Når hun skal fremføre oppgaver begynner hun med en gang og skjelve, svette, rødme etc. Hun kutter ned på det som skal utføres og får en dårlig følelse, hun føler at alle ser på henne og ler av henne. Etter fremførelsen pleier hun ikke å huske hva hun har sagt, hun ønsker bare å komme seg tilbake på plassen sin.
Tidligere behandling/ medisinering
Klienten har ikke fått behandling for dette og bruker ikke medisiner
Behandlings beskrivelse
Jeg spør klient om hun kan sette seg inn i følelsen å stå foran resten av elevene og skulle framføre sin oppgave. Jeg spør: hva er det verste med dette? osv. Jeg ber henne om å se for seg at hennes medelev akkurat er ferdig med sin del og at det nå er hennes tur til å fremføre. Klienten kunne med enkelhet se dette for seg og SUD er 10. Jeg utfører traumealg - 9G, Sud er nå 7. Traumealg , klient føler seg bedre SUD 5.Jeg spør nå om hun har opplevd samme følelse tidligere i livet. Klient forteller om da hun gikk på ungdomskolen og frøken ba henne om å komme opp foran tavlen og stå foran elevene, nå er SUD 10, jeg banker dette ned til 5 og spør om hun har opplevd denne følelsen enda tidligere i livet. Jeg bruker nå tidslinje. Klient forteller at alt var bra i barneskolen, men at hun fikk en slik følelse en gang hun var hjemme hos en venninne. Hun satt i sofaen med venninnen ved siden av seg og hennes mor og noen andre damer satt over dem. Venninnens stefar kommer inn i rommet og brøler ut med sint stemme ”hva gjør hun her”?(klienten vet at dette var en spøk) men der og da ble hun redd og skvatt til og begynte å skjelve i hele kroppen, svette og rødme. Alle som var i stuen lo...nå er SUD 10,banket dette ned og avsluttet med ØR..og PR2 Nå går vi tilbake til eksamen som hun skal ha på torsdag og visualiserer. Nå når hun tenker at hun står foran alle elevene og de vil le av henne ,,fordi de ser at hun har hjertebank,svetter, rødmer og stammer slik at hun ikke får fram sin del av framføringen slik hun vet hun kan. Nå når hun tenker på det får hun ingen vond følelse..nå har hun lyst å stå framme og se på publikum og utføre sin oppgave slik hun vet at hun kan...:o) Jeg gav henne skjema om beh.punkter og viste henne Gamut 50 + og alltid avslutte med kb...og at hun også kunne bruke PR 1 og PR 2....hun kan selv gjøre dette når hun kjenner følelsene kommer f.eks. når hun sitter i salen og det er rett før hun skal opp på podiet .O) Vi avtalte ny beh.time onsdag før eksamen dersom klienten ønsker det . Klienten ønsker en ny TFT beh før eksamen og jeg dro hjem til klienten onsdag 16 mars 2011. Klienten fortalte at da de fikk utlevert oppgaven dagen før begynte kroppen å kjenne det. Denne gang startet jeg med at klienten framførte sin oppgave. Klienten så for seg at akkurat nå stod hun fremfor alle og Sud er nå 8..klienten leste sin framføring samtidig som jeg utførte traumealg.. 9G og banket ned til 5..Nye opplevelser som har hendt i ungdomsåra dukket opp..de ble banket ned...En hendelse som nylig var skjedd ble også banket ned .
Resultat
Vi fokuserte på ny om eksamen i morgen og vi visualiserte når elevene spurte spørsmål til klienten etter hennes framføring...banket ned og da kienten sa...”jeg gleder meg til i morgen for å kjenne om dette virker” ble jeg fornøyd. Jeg lærte klienten Kravebeinspusting , klienten følte god ro etterpå.. TFT beh denne dag varte i 2 timer.
Eksamensangst
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten er en jente på 20 år. Hun har store problemer med å snakke i store forsamlinger. Når hun skal fremføre oppgaver begynner hun med en gang og skjelve, svette, rødme etc. Hun kutter ned på det som skal utføres og får en dårlig følelse, hun føler at alle ser på henne og ler av henne. Etter fremførelsen pleier hun ikke å huske hva hun har sagt, hun ønsker bare å komme seg tilbake på plassen sin.
Tidligere behandling medisinering:
Klienten har ikke fått behandling for dette og bruker ikke medisiner
Behandlings beskrivelse:
Jeg spør klient om hun kan sette seg inn i følelsen å stå foran resten av elevene og skulle framføre sin oppgave. Jeg spør: hva er det verste med dette? osv. Jeg ber henne om å se for seg at hennes medelev akkurat er ferdig med sin del og at det nå er hennes tur til å fremføre. Klienten kunne med enkelhet se dette for seg og SUD er 10. Jeg utfører traumealg - 9G, Sud er nå 7. Traumealg , klient føler seg bedre SUD 5.Jeg spør nå om hun har opplevd samme følelse tidligere i livet. Klient forteller om da hun gikk på ungdomskolen og frøken ba henne om å komme opp foran tavlen og stå foran elevene, nå er SUD 10, jeg banker dette ned til 5 og spør om hun har opplevd denne følelsen enda tidligere i livet. Jeg bruker nå tidslinje. Klient forteller at alt var bra i barneskolen, men at hun fikk en slik følelse en gang hun var hjemme hos en venninne. Hun satt i sofaen med venninnen ved siden av seg og hennes mor og noen andre damer satt over dem. Venninnens stefar kommer inn i rommet og brøler ut med sint stemme ”hva gjør hun her”?(klienten vet at dette var en spøk) men der og da ble hun redd og skvatt til og begynte å skjelve i hele kroppen, svette og rødme. Alle som var i stuen lo...nå er SUD 10,banket dette ned og avsluttet med ØR..og PR2 Nå går vi tilbake til eksamen som hun skal ha på torsdag og visualiserer. Nå når hun tenker at hun står foran alle elevene og de vil le av henne ,,fordi de ser at hun har hjertebank,svetter, rødmer og stammer slik at hun ikke får fram sin del av framføringen slik hun vet hun kan. Nå når hun tenker på det får hun ingen vond følelse..nå har hun lyst å stå framme og se på publikum og utføre sin oppgave slik hun vet at hun kan...:o) Jeg gav henne skjema om beh.punkter og viste henne Gamut 50 + og alltid avslutte med kb...og at hun også kunne bruke PR 1 og PR 2....hun kan selv gjøre dette når hun kjenner følelsene kommer f.eks. når hun sitter i salen og det er rett før hun skal opp på podiet .O) Vi avtalte ny beh.time onsdag før eksamen dersom klienten ønsker det . Klienten ønsker en ny TFT beh før eksamen og jeg dro hjem til klienten onsdag 16 mars 2011. Klienten fortalte at da de fikk utlevert oppgaven dagen før begynte kroppen å kjenne det. Denne gang startet jeg med at klienten framførte sin oppgave. Klienten så for seg at akkurat nå stod hun fremfor alle og Sud er nå 8..klienten leste sin framføring samtidig som jeg utførte traumealg.. 9G og banket ned til 5..Nye opplevelser som har hendt i ungdomsåra dukket opp..de ble banket ned...En hendelse som nylig var skjedd ble også banket ned .
Resultat:
Vi fokuserte på ny om eksamen i morgen og vi visualiserte når elevene spurte spørsmål til klienten etter hennes framføring...banket ned og da kienten sa...”jeg gleder meg til i morgen for å kjenne om dette virker” ble jeg fornøyd. Jeg lærte klienten Kravebeinspusting , klienten følte god ro etterpå.. TFT beh denne dag varte i 2 timer.