Opprettet
2007-06-13T21:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Bjørnulf Hansen
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Eksamensfrykt
Beskrivelse av problemet
Elisabeth kom til meg i begynnelsen av Mai 2007, Problem: Eksamensangst.
Tidligere behandling/ medisinering
Ingen tidligere behandling, ingen medisinering.
Behandlings beskrivelse
Behandlingen startet med Enkel angst/stress Algoritme. Ø,A,Kb,9G Sek. Klienten var synbar nervøs ved start av timen. Ved fininnstilling av tankefeltet var SUD `en på en klar tier. og klienten viste tydelig tegn på stress ved å sette seg inn ieksamenssituasjonen, Hun svettet og var veldig urolig, hadde også etter eget utsagn "sand i munn og hals". Etter behandlingen var det ikke lenger ille å tenke på eksamen.
Resultat
Klienten følte seg ikke nervøs eller viste tegn på stress ved tanken på Eksamen.
Eksamensfrykt
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Elisabeth kom til meg i begynnelsen av Mai 2007, Problem: Eksamensangst.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen tidligere behandling, ingen medisinering.
Behandlings beskrivelse:
Behandlingen startet med Enkel angst/stress Algoritme. Ø,A,Kb,9G Sek. Klienten var synbar nervøs ved start av timen. Ved fininnstilling av tankefeltet var SUD `en på en klar tier. og klienten viste tydelig tegn på stress ved å sette seg inn ieksamenssituasjonen, Hun svettet og var veldig urolig, hadde også etter eget utsagn "sand i munn og hals". Etter behandlingen var det ikke lenger ille å tenke på eksamen.
Resultat:
Klienten følte seg ikke nervøs eller viste tegn på stress ved tanken på Eksamen.