EKSAMENSSKREKK
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Problem: Eksamensskrekk. I forbindelse meg omskolering skulle klienten ha sin første eksamen på mange år. Dette skapte så stor angst at klienten gikk i tanker om å avbryte studiene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
På grunn av tidspress hadde vi kun to dager til behandling. Hun ble behandlet med angst-algoritmen og sud gikk fra 10 til 3. Videre ble hun lært opp til å banke selv. Neste morgen, eksamensdagen, ble hun igjen behandlet sud gikk fra 5 til 1!
Resultat:
En god eksamen ble avlagt. Og en stolt student økte selvtilliten.