Opprettet
2002-06-01T22:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kjell Lyngstad
Kategori
Tvang/OCD
Overskrift
En sterk historie
Beskrivelse av problemet
Mann som har slitt med tvangstanker og synshallusinasjoner i mange år tok kontakt med meg for å få behandling med TFT. Tvangstankene var veldig plagsomme fordi de var svært negative og var rettet mot personer i hans umiddelbare nærhet og som han hadde en eller annen form for pågående kommunikasjon med, en-veis eller to-veis. Dvs. at han også kunne få tvangstanker i forhold til en person som sto nært ham, men med ryggen til.
Tidligere behandling/ medisinering
Klienten hadde hatt jevnlig kontakt med psykolog og psykiater i mange år, og hadde brukt mange og mye medisiner. Han var også medisinert ved behandlingsstart.
Behandlings beskrivelse
Klienten var svært preget av sine problemer da han kom til meg for behandling. Han hadde vanskeligheter med å møte blikket mitt og forme hele setninger da han skulle snakke. Dette fordi han ved samtale med andre mennesker ble "forstyrret" med nedsettende tanker om de han samtalet med. Kompleksiteten av problemet ble understreket ved at han etterhvert begynte å tro at de nedsettende tankene også ble uttalt høyt til vedkommende han kommuniserte med. Opplevelsene ble etterhvert også forverret av hallusinasjoner som forverret det hele (kunne oppleve mennesker som fulle enda de var nyktre). Han kom på denne måten inn i en ond sirkel som var veldig vanskelig å leve i. Klienten hadde hatt jevnlig kontakt med psykolog og psykiater i mange år, og hadde brukt mange og mye medisiner. Han var også medisinert ved behandlingsstart. Jeg tok en gjennomgang av hendelser som for klienten hadde opplevd som traumatiske og fant et utløsende traume som hadde hendt for litt over 9 år siden, og et traumatiserende skoleår på barneskoletrinnet. som kunne være predisponerende for at problemene "tok av" ved det først nevnte traume. *Skamfølelse var dominerende mht. det først nevnte traumet. En angrepet selvfølelse/selvtillit preget traumet på barneskolen.Traumene ble behandlet med: Øb,Ø,A,Kb.Hakepunkt(skam),Kb 9G og "Øyerulling" når SUD under 2. I stedet for hakepunktet ble lillef.(sinne), bakt inn ved beh. av traumet på barneskolen. Tvangstankene ble behandlet med: Kb, Ø, Kb, Ø, A, Kb --> 9G og Øyerulling når SUD under 2. Fikk også i "hjemmelekse" å bruke mini PR hver dag. Fikk ved senere konsultasjoner beh. med, og hjemmelekse i, både massiv reversering og kravebenspusting. Klienten har til sammen mottatt 5 klokketimer med behandling og veiledning.
Resultat
Effekten av behandlingen opplevdes som dramatisk etter første konsultasjon; klienten hevet blikk og hode etter hvert som jeg behandlet ham. Det kom livsgnist i øynene hans og han samtalte etter hvert langt mer uforstyrret med meg . Ved ny konsultasjon fortalte han at hans problemer, som han omtalte som 100% ille da han kom til meg for behandling, nå var nede på ca 30%. Det har lykkes å få ned problemene noe ytterligere, men ved samtale i mai -02, sier han at det går bra men at det fortsatt er "noe rusk igjen. Han sier også at han har en følelse av at behandlingen han gjør på seg selv, har kortere virkningstid nå en før. Kanskje er grunnen til dette at han fortsatt går på psykofarmaka. Dette er forhold som jeg også har diskutert inngående med klienten. Jeg har gjort ham oppmerksom på forholdet medisiner-energitoksiner og gitt ham tilbud om oppfølging og veiledning dersom han i samråd med sin lege bestemmer seg for å trappe ned på medisinbruken. Klienten sier at "det er ingenting som har hjulpet så mye som TFT i løpet av alle disse årene"
En sterk historie
Kategori:
Tvang/OCD
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann som har slitt med tvangstanker og synshallusinasjoner i mange år tok kontakt med meg for å få behandling med TFT. Tvangstankene var veldig plagsomme fordi de var svært negative og var rettet mot personer i hans umiddelbare nærhet og som han hadde en eller annen form for pågående kommunikasjon med, en-veis eller to-veis. Dvs. at han også kunne få tvangstanker i forhold til en person som sto nært ham, men med ryggen til.
Tidligere behandling medisinering:
Klienten hadde hatt jevnlig kontakt med psykolog og psykiater i mange år, og hadde brukt mange og mye medisiner. Han var også medisinert ved behandlingsstart.
Behandlings beskrivelse:
Klienten var svært preget av sine problemer da han kom til meg for behandling. Han hadde vanskeligheter med å møte blikket mitt og forme hele setninger da han skulle snakke. Dette fordi han ved samtale med andre mennesker ble "forstyrret" med nedsettende tanker om de han samtalet med. Kompleksiteten av problemet ble understreket ved at han etterhvert begynte å tro at de nedsettende tankene også ble uttalt høyt til vedkommende han kommuniserte med. Opplevelsene ble etterhvert også forverret av hallusinasjoner som forverret det hele (kunne oppleve mennesker som fulle enda de var nyktre). Han kom på denne måten inn i en ond sirkel som var veldig vanskelig å leve i. Klienten hadde hatt jevnlig kontakt med psykolog og psykiater i mange år, og hadde brukt mange og mye medisiner. Han var også medisinert ved behandlingsstart. Jeg tok en gjennomgang av hendelser som for klienten hadde opplevd som traumatiske og fant et utløsende traume som hadde hendt for litt over 9 år siden, og et traumatiserende skoleår på barneskoletrinnet. som kunne være predisponerende for at problemene "tok av" ved det først nevnte traume. *Skamfølelse var dominerende mht. det først nevnte traumet. En angrepet selvfølelse/selvtillit preget traumet på barneskolen.Traumene ble behandlet med: Øb,Ø,A,Kb.Hakepunkt(skam),Kb 9G og "Øyerulling" når SUD under 2. I stedet for hakepunktet ble lillef.(sinne), bakt inn ved beh. av traumet på barneskolen. Tvangstankene ble behandlet med: Kb, Ø, Kb, Ø, A, Kb --> 9G og Øyerulling når SUD under 2. Fikk også i "hjemmelekse" å bruke mini PR hver dag. Fikk ved senere konsultasjoner beh. med, og hjemmelekse i, både massiv reversering og kravebenspusting. Klienten har til sammen mottatt 5 klokketimer med behandling og veiledning.
Resultat:
Effekten av behandlingen opplevdes som dramatisk etter første konsultasjon; klienten hevet blikk og hode etter hvert som jeg behandlet ham. Det kom livsgnist i øynene hans og han samtalte etter hvert langt mer uforstyrret med meg . Ved ny konsultasjon fortalte han at hans problemer, som han omtalte som 100% ille da han kom til meg for behandling, nå var nede på ca 30%. Det har lykkes å få ned problemene noe ytterligere, men ved samtale i mai -02, sier han at det går bra men at det fortsatt er "noe rusk igjen. Han sier også at han har en følelse av at behandlingen han gjør på seg selv, har kortere virkningstid nå en før. Kanskje er grunnen til dette at han fortsatt går på psykofarmaka. Dette er forhold som jeg også har diskutert inngående med klienten. Jeg har gjort ham oppmerksom på forholdet medisiner-energitoksiner og gitt ham tilbud om oppfølging og veiledning dersom han i samråd med sin lege bestemmer seg for å trappe ned på medisinbruken. Klienten sier at "det er ingenting som har hjulpet så mye som TFT i løpet av alle disse årene"