Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Jan A. Haug
Kategori
Annet
Overskrift
En sterk TFT-historie med mye traumer
Beskrivelse av problemet
Tiltaksløs og energifattig over lengre tid. Smerter i forskjellige deler av kroppen. Nedkjørt.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Kvinne i slutten av 20 årene. Før jeg startet med TFT utdannelsen, hadde hun 18 beh. med tradisjonell fysioterapi uten nevneverdig virkning. Tilbød henne TFT, ettersom det kom frem en del problemer med angst og psykosomatiske problemer. Hun fikk TFT i form av 4 beh. Tema for disse beh. var : Hun fant et nært familiemedlem som sto henne svært nært, etter at denne personen hadde begått selvmord. Hun var den første som kom til og fant henne. Dette skjedde for ca. 10 år siden. Har ikke kunne glemme det grufulle synet som møtte henne. Problemer med å snakke med familien om dette. Vil ikke bry andre. Klarer ikke å oppsøke graven. Har mye bitterhet og sinne i forhold til ektefelle til den som tok selvmord. Ved tanke på denne situasjonen, kommer sorg, sinne, fysiske smerter i nakke/hode/rygg, pusteproblemer og faktisk en lengsel etter å dra etter den døde. Første punkt ble å banke ned lengselen/lysten til å komme etter den døde. Dukket da opp et sterkt ønske om å fortsette å leve, og hun så viktigheten av å ta seg av sine barn og resten av familien. Felles for alle beh. var at jeg jobbet med :Komplekse traumer+ skyldpunkt+ sinnepkt.+pr.pkt. I tillegg dukket det opp mange smertepkt. underveis som ble beh. med gamutpkt. Under beskrivelsen av smerter, klarte hun å visualisere form og farger på smertene, og de ble noe konkret å forholde seg til. Hun responderte svært godt på TFT, og SUD var ofte oppe i 10, men den lot seg banke ned til 1-3 alle ganger.
Resultat
Etter 4 beh. har hun etter eget utsagn fått et nytt liv. Det største er at hun har fått ned det indre stresset. Kan tydelig se på henne i ansikt og bevegelser at det har skjedd en utrolig endring. Hun har et mer balansert syn på personen som tok selvmord. Den er ikke lenger en person som dyrkes. De fysiske smertene er blitt betydelig mindre, men fortsatt henger det igjen en hodepine. Den slipper taket i løpet av beh. ,men har hittil kommet igjen etter 2 timer. Klarer å sette seg ned og slappe av, mer harmonisk overfor omgivelsene. Klarer å sette mer grenser for seg selv. Blitt mer ansvarlig egoist !
En sterk TFT-historie med mye traumer
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Tiltaksløs og energifattig over lengre tid. Smerter i forskjellige deler av kroppen. Nedkjørt.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Kvinne i slutten av 20 årene. Før jeg startet med TFT utdannelsen, hadde hun 18 beh. med tradisjonell fysioterapi uten nevneverdig virkning. Tilbød henne TFT, ettersom det kom frem en del problemer med angst og psykosomatiske problemer. Hun fikk TFT i form av 4 beh. Tema for disse beh. var : Hun fant et nært familiemedlem som sto henne svært nært, etter at denne personen hadde begått selvmord. Hun var den første som kom til og fant henne. Dette skjedde for ca. 10 år siden. Har ikke kunne glemme det grufulle synet som møtte henne. Problemer med å snakke med familien om dette. Vil ikke bry andre. Klarer ikke å oppsøke graven. Har mye bitterhet og sinne i forhold til ektefelle til den som tok selvmord. Ved tanke på denne situasjonen, kommer sorg, sinne, fysiske smerter i nakke/hode/rygg, pusteproblemer og faktisk en lengsel etter å dra etter den døde. Første punkt ble å banke ned lengselen/lysten til å komme etter den døde. Dukket da opp et sterkt ønske om å fortsette å leve, og hun så viktigheten av å ta seg av sine barn og resten av familien. Felles for alle beh. var at jeg jobbet med :Komplekse traumer+ skyldpunkt+ sinnepkt.+pr.pkt. I tillegg dukket det opp mange smertepkt. underveis som ble beh. med gamutpkt. Under beskrivelsen av smerter, klarte hun å visualisere form og farger på smertene, og de ble noe konkret å forholde seg til. Hun responderte svært godt på TFT, og SUD var ofte oppe i 10, men den lot seg banke ned til 1-3 alle ganger.
Resultat:
Etter 4 beh. har hun etter eget utsagn fått et nytt liv. Det største er at hun har fått ned det indre stresset. Kan tydelig se på henne i ansikt og bevegelser at det har skjedd en utrolig endring. Hun har et mer balansert syn på personen som tok selvmord. Den er ikke lenger en person som dyrkes. De fysiske smertene er blitt betydelig mindre, men fortsatt henger det igjen en hodepine. Den slipper taket i løpet av beh. ,men har hittil kommet igjen etter 2 timer. Klarer å sette seg ned og slappe av, mer harmonisk overfor omgivelsene. Klarer å sette mer grenser for seg selv. Blitt mer ansvarlig egoist !