Opprettet
2008-03-28T22:03
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Anne Sæterløkken Nygård
Kategori
Smerter
Overskrift
Endometriose
Beskrivelse av problemet
35 år gammel klient med sterke menstrusasjonssmerter i ca 20 år. Har også hormonbetinget migrene, som kommer i forbindelse med mensen. Tar smertestillende under hver eneste mensperiode, og er veldig plaget og i svært dårlig form. Har diagnosen endometriose. Tar ellers ikke medikamenter eller hormonregulerende midler.
Tidligere behandling/ medisinering
Har ikke vært behandlet for dette, annet enn med smertestillende ved hver mensperiode.
Behandlings beskrivelse
Jeg behandlet klienten da hun hadde sterke smerter. Hun var da på vei til jobb, og skulle til å ta smertestillende. Jeg ba henne fokusere på smerten, hvor den satt, form, farge. Jeg banket deretter på traumealgoritmen: ØB – Ø – A – KB – 9G – sek.
Resultat
Klienten merket lettelse av smerter umiddelbart. SUD var først 8, men gikk veien om 5, til 2 og ble tilslutt 1 (lavest). Smerten flyttet seg, og vi tok tak i alt ubehag hun kjente og banket til det forsvant. Slik fortsatte vi til det ikke var mer å banke bort. Klienten dro forundret på jobb uten smertestillende.
Endometriose
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
35 år gammel klient med sterke menstrusasjonssmerter i ca 20 år. Har også hormonbetinget migrene, som kommer i forbindelse med mensen. Tar smertestillende under hver eneste mensperiode, og er veldig plaget og i svært dårlig form. Har diagnosen endometriose. Tar ellers ikke medikamenter eller hormonregulerende midler.
Tidligere behandling medisinering:
Har ikke vært behandlet for dette, annet enn med smertestillende ved hver mensperiode.
Behandlings beskrivelse:
Jeg behandlet klienten da hun hadde sterke smerter. Hun var da på vei til jobb, og skulle til å ta smertestillende. Jeg ba henne fokusere på smerten, hvor den satt, form, farge. Jeg banket deretter på traumealgoritmen: ØB – Ø – A – KB – 9G – sek.
Resultat:
Klienten merket lettelse av smerter umiddelbart. SUD var først 8, men gikk veien om 5, til 2 og ble tilslutt 1 (lavest). Smerten flyttet seg, og vi tok tak i alt ubehag hun kjente og banket til det forsvant. Slik fortsatte vi til det ikke var mer å banke bort. Klienten dro forundret på jobb uten smertestillende.