Familieproblemer
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Helen sliter med vanskelig forhold til sin far som er alkoholiker, og sine besteforeldre. Vonde følelser fra barndommen. Nedstemthet.
Tidligere behandling medisinering:
Som liten har hun vært i gruppe-terapi for barn med foreldre som har rusproblemer. Hun syns det hjalp litt mens det sto på som verst. Hun har gått jevnlig til psykolog i mange år. Dette har ikke hjulpet henne. Hun har tidligere brukt cipramil.
Behandlings beskrivelse:
Jeg behandler de vonde følelsene hos Helen. Følelsen av å måtte ta ansvar for sin far! -ikke klare å sette grenser! -ikke være noe verdt! -ikke bli tatt på alvor eller respektert av besteforeldrene! -Dårlig samvittighet! -Barndomstraumer! Benytter litt forskjellige algoritmer G9 og mye spørsmål stilling.
Resultat:
Følelsene så ut til å slippe relativt raskt. Hun forlot mitt kontor blid og fornøyd.