Får ikke sove pga frykt
Kategori:
Søvnproblemer
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten sliter med å få sove om natten. Hun blir liggende våken og tenke på verdens undergang som er blitt spådd å komme i desember 2012.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen
Behandlings beskrivelse:
Vi begynner å prate om problemet hennes og umiddelbart begynner klienten å gråte. Jeg starter med traumealgoritmen og banker en liten stund til gråten har stanset. Så ber jeg om SUD. Den var på 10 forteller hun, men nå er den på 7. Jeg fortsetter med traumealgoritmen mens jeg bruker problemenes problem- spørsmål, følelsen koker ned til frykten for å ikke kunne beskytte barna sine om hun ble borte. Vi behandler videre denne frykten som da er på 10 med traumealgoritmen og PP og ganske raskt kommer hun ned på 3 ( for hun vet det vil være andre som kan beskytte de om ikke hun er der). Så går vi tilbake til verdens undergang og nå er SUD på 0! Forankrer følelsen med ØR.
Resultat:
Klienten virker lettet og glad, rolig etter behandlingen. Hun forteller senere at hun nå sovner helt greit