Opprettet
2010-02-18T13:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Ingrid Malene Liavik
Kategori
Annet
Overskrift
Fibromyalgi, angst, depresjon
Beskrivelse av problemet
Kvinne, født 1960. Sykepleier. Sykmeldt 2003 pga ryggplager og smerter i kroppen. 3 mnd uten å kunne bevege seg. Fikk diagnosen Fibromyalgi. Etter hvert mulig å bevege seg noe, men total mangel på energi. Konstant trøtthet. Har vært ute av arbeidslivet siden 2003 med unntak av 2 år på 60 % attføringstiltak 2005 - 2007. Fikk diagnosen Hypoterose (lavt stoffskifte) i 2007, Opplever at alle kroppens funksjoner har "lagt nede"; krefter, humør, hukommelse, muskulatur etc. Dette er en del bedre siste året, men er fortsatt plaget av sterke smerter og spenningstilstander.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandling: revmatolog, fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, mye forskjellig innen alternativ behandling bla Alexanderterapi, mange års psykoterapi hos psykiater. Noe av behandlingene virket litt i korte perioder, men ingen varig virkning. Noe mer energi ved bruk av medikamentet Levaksin etter stoffskiftediagnosen i 2007. Har det siste året hatt noe hjelp av NLP, og ønsket å prøve tft.
Behandlings beskrivelse
Har fått fem behandlinger i tiden august -09 til januar -10. Hver behandling har vart ca 1 ½ time. Pasienten er veldig tydelig og lett å lese under behandling da hun har så sterke smerter og spenninger, og lett ser for seg og kan beskrive i form, farge etc. Vi har jobbet mest med «smertealgoritmen», som oftest med utgangspunkt i smerte/spenning i nakke/ansikt og kjeveparti. Disse har hatt forskjellige former og farger etc, men hvor hun uten eller ved hjelp av spørsmål har kommet frem til fornemmelse av fastlåsthet, det å holde tilbake seg selv og egen spontanitet og måtte begrense seg selv på bekostning av omgivelsene. Disse «nøkkelord» har vi jobbet videre med ved hjelp av fokus på situasjoner tidligere i livet og ved hjelp av spm har vi kommet frem til mer konkret følelse. Har da vekslet mellom smerte- og «traumealgoritmen», og opplevd at pasienten har fått innsikt og brutt blokkeringer hvor tilbakeholdte følelser har skapt spenninger og smerte i kroppen. Særlig under behandling 2 opplevde vi begge at det skjedde et gjennombrudd. Tok da utgangspunkt i det å savne egen spontanitet/holde seg selv tilbake og fikk ved hjelp av spm, og særlig pp frem følelse av sorg og så savn over dette tapte. Vekselvis følelse/spenning traume/smertealg og fikk frem sterke følelser og gråt. Fikk så opp flere situasjoner fra voksenliv, ungdom og barndom knyttet til disse følelsene. Pasienten sa at dette gav viktig innsikt idet hun rent fysisk kjente på kroppen at tilbakeholdte følelser og mye energi brukt på dette, har skapt spenninger og smerter, samt hvilke følelser og opplevelser det gjelder. I tillegg var dette første gang på flere år at hun konkret hadde kjent på og vist en så sterk følelse. Har også jobbet med smerter ellers i kroppen, eksempelvis i form av svart strikk som binder kroppen fast på kryss og tvers, og i form av et tungt mørkt teppe som ligger over skuldrene og hindrer henne i å komme frem. Prøvde bla ved hjelp av superwomankrefter å komme fri fra teppet, måtte da raskt «vise takknemlighet over å få lov». Vi jobbet videre med dette ved hjelp av spm, særlig pp og kom frem til samme type følelse som over samt også sinne over å «måtte dukke» og «vise takknemlighet». Nye situasjoner i bilder og bruk av traumealg. Et annet eksempel er når nakken og kjeven holdes fast i spenning og smerte og det oppleves som en løkke som strammes, kom frem til følelse av sjokk og avmakt og fikk bilder fra traumatisk situasjon med et fall som barn. Dette kun eksempler da det har vært 5 behandlinger med mange sterke opplevelser. Typisk har vært utgangspunkt i sterke smerter og spenninger som har flyttet seg og endret seg, så en fornemmelse av hva denne kan innebære, og ved hjelp av spørsmål har vi kommet frem til følelse som vi har jobbet videre med. Klare former og klare bilder, sterkt verbal pasient som har fortalt mye underveis. Veksel mellom smerte- og traumealg og bruk av 9G underveis.
Resultat
Hun har umiddelbart etter hvert behandling gitt uttrykk over glede, mindre smerte og spenning, en lettere følelse i kroppen og mer energi. Hun er fortsatt ikke i mål og vil fortsette da hun kjenner det hjelper og at det gradvis blir bedre og bedre
Fibromyalgi, angst, depresjon
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne, født 1960. Sykepleier. Sykmeldt 2003 pga ryggplager og smerter i kroppen. 3 mnd uten å kunne bevege seg. Fikk diagnosen Fibromyalgi. Etter hvert mulig å bevege seg noe, men total mangel på energi. Konstant trøtthet. Har vært ute av arbeidslivet siden 2003 med unntak av 2 år på 60 % attføringstiltak 2005 - 2007. Fikk diagnosen Hypoterose (lavt stoffskifte) i 2007, Opplever at alle kroppens funksjoner har "lagt nede"; krefter, humør, hukommelse, muskulatur etc. Dette er en del bedre siste året, men er fortsatt plaget av sterke smerter og spenningstilstander.
Tidligere behandling medisinering:
Behandling: revmatolog, fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, mye forskjellig innen alternativ behandling bla Alexanderterapi, mange års psykoterapi hos psykiater. Noe av behandlingene virket litt i korte perioder, men ingen varig virkning. Noe mer energi ved bruk av medikamentet Levaksin etter stoffskiftediagnosen i 2007. Har det siste året hatt noe hjelp av NLP, og ønsket å prøve tft.
Behandlings beskrivelse:
Har fått fem behandlinger i tiden august -09 til januar -10. Hver behandling har vart ca 1 ½ time. Pasienten er veldig tydelig og lett å lese under behandling da hun har så sterke smerter og spenninger, og lett ser for seg og kan beskrive i form, farge etc. Vi har jobbet mest med «smertealgoritmen», som oftest med utgangspunkt i smerte/spenning i nakke/ansikt og kjeveparti. Disse har hatt forskjellige former og farger etc, men hvor hun uten eller ved hjelp av spørsmål har kommet frem til fornemmelse av fastlåsthet, det å holde tilbake seg selv og egen spontanitet og måtte begrense seg selv på bekostning av omgivelsene. Disse «nøkkelord» har vi jobbet videre med ved hjelp av fokus på situasjoner tidligere i livet og ved hjelp av spm har vi kommet frem til mer konkret følelse. Har da vekslet mellom smerte- og «traumealgoritmen», og opplevd at pasienten har fått innsikt og brutt blokkeringer hvor tilbakeholdte følelser har skapt spenninger og smerte i kroppen. Særlig under behandling 2 opplevde vi begge at det skjedde et gjennombrudd. Tok da utgangspunkt i det å savne egen spontanitet/holde seg selv tilbake og fikk ved hjelp av spm, og særlig pp frem følelse av sorg og så savn over dette tapte. Vekselvis følelse/spenning traume/smertealg og fikk frem sterke følelser og gråt. Fikk så opp flere situasjoner fra voksenliv, ungdom og barndom knyttet til disse følelsene. Pasienten sa at dette gav viktig innsikt idet hun rent fysisk kjente på kroppen at tilbakeholdte følelser og mye energi brukt på dette, har skapt spenninger og smerter, samt hvilke følelser og opplevelser det gjelder. I tillegg var dette første gang på flere år at hun konkret hadde kjent på og vist en så sterk følelse. Har også jobbet med smerter ellers i kroppen, eksempelvis i form av svart strikk som binder kroppen fast på kryss og tvers, og i form av et tungt mørkt teppe som ligger over skuldrene og hindrer henne i å komme frem. Prøvde bla ved hjelp av superwomankrefter å komme fri fra teppet, måtte da raskt «vise takknemlighet over å få lov». Vi jobbet videre med dette ved hjelp av spm, særlig pp og kom frem til samme type følelse som over samt også sinne over å «måtte dukke» og «vise takknemlighet». Nye situasjoner i bilder og bruk av traumealg. Et annet eksempel er når nakken og kjeven holdes fast i spenning og smerte og det oppleves som en løkke som strammes, kom frem til følelse av sjokk og avmakt og fikk bilder fra traumatisk situasjon med et fall som barn. Dette kun eksempler da det har vært 5 behandlinger med mange sterke opplevelser. Typisk har vært utgangspunkt i sterke smerter og spenninger som har flyttet seg og endret seg, så en fornemmelse av hva denne kan innebære, og ved hjelp av spørsmål har vi kommet frem til følelse som vi har jobbet videre med. Klare former og klare bilder, sterkt verbal pasient som har fortalt mye underveis. Veksel mellom smerte- og traumealg og bruk av 9G underveis.
Resultat:
Hun har umiddelbart etter hvert behandling gitt uttrykk over glede, mindre smerte og spenning, en lettere følelse i kroppen og mer energi. Hun er fortsatt ikke i mål og vil fortsette da hun kjenner det hjelper og at det gradvis blir bedre og bedre