Opprettet
2022-06-13T10:06
Din rolle
Klient
Terapeut
Tordis Brenne Nordengen
Kategori
Traumer/PTSD
Overskrift
Flashbacks forsvant
Beskrivelse av problemet
Klienten var plaget med flashbacks etter at mor brått ble sendt på sykehus og døde der kort tid etter innleggelse. Klienten ble nektet å bli med til sykehuset pga av coronapandemi. Dette skjedde desember 2020.
Tidligere behandling/ medisinering
Kom til to samtaler hos u.t. rett etter hendelse, for å sette ord på det hun hadde opplevd.
Behandlings beskrivelse
Kommer til samtale mai 2022, forteller at hun er plaget med flashbacks omkring det at hun ikke får blitt med mor i sykebilen, og at hun står maktesløs igjen når sykebilen kjører. Følelser av selvbebreidelse og maktesløshet kommer frem. Vi gjør TFT ift situasjonen hvor mor reiser av gårde i sykebil og klienten blir stående igjen. SUD 10. Situasjonsalgoritmen får SUD ned til 5. Etter 9G går den ned til 3. Vi avslutter med ØR.
Resultat
Kommer til samtale i dag, 13.juni. Forteller at hun ikke har vært plaget med disse flashbacks eller selvbebreidelse etter behandlingen. Tenker av og til på hendelsen , men da er det som et minne.
Flashbacks forsvant
Kategori:
Traumer/PTSD
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Klienten var plaget med flashbacks etter at mor brått ble sendt på sykehus og døde der kort tid etter innleggelse. Klienten ble nektet å bli med til sykehuset pga av coronapandemi. Dette skjedde desember 2020.
Tidligere behandling medisinering:
Kom til to samtaler hos u.t. rett etter hendelse, for å sette ord på det hun hadde opplevd.
Behandlings beskrivelse:
Kommer til samtale mai 2022, forteller at hun er plaget med flashbacks omkring det at hun ikke får blitt med mor i sykebilen, og at hun står maktesløs igjen når sykebilen kjører. Følelser av selvbebreidelse og maktesløshet kommer frem. Vi gjør TFT ift situasjonen hvor mor reiser av gårde i sykebil og klienten blir stående igjen. SUD 10. Situasjonsalgoritmen får SUD ned til 5. Etter 9G går den ned til 3. Vi avslutter med ØR.
Resultat:
Kommer til samtale i dag, 13.juni. Forteller at hun ikke har vært plaget med disse flashbacks eller selvbebreidelse etter behandlingen. Tenker av og til på hendelsen , men da er det som et minne.