Følte seg latterliggjort av kursleder
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Dame var kursdeltaker og hadde store problemer med den som ledet kurset.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hun hadde en følelse av at hun ble gjort litt til latter! Gruet seg til å fortsette på kurset og hun synes situasjonen var svært vanskelig. Etter TFT opplevde hun situasjonen helt annerledes og synes det var helt fantastisk at ting kunne froandre seg slik så fort.
Resultat:
Utrolig og fantastik at ting kunne forandre seg slik! var kommentaren