Forvirret
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne rundt 40år. Fremstår som veldig alvorlig og bekymret. Bekymrer seg over at hun ofte oppfører seg som sin egen mor: ustabil og oppfarende. Blir redd for seg selv og får dårlig samvittighet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Algoritmer, 9g, kravebenspusting.
Resultat:
Hun følte seg mye lettere etter første og andre behandling, klarte bedre å sortere tanker og følelser. Etter 3.behandling: Mye lettere, føler en slags deilig likegyldighet, tar ikke alltid ansvar for alt og alle. Etter 4.behandling: Følte en nesten hypnostisk tilstand. Følte etterpå :"Utmerket!".