Opprettet
2010-03-11T20:03
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Arne Skålvik (førde)
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Frykt for å gå i butikk
Beskrivelse av problemet
Dame på 25 år, er sykemeldt pga kvalme, redsel, klarer ikkje å gå inn på butikker. Føler sinne, frustrasjon, sorg av å ha det sånn (sterke følelser i kroppen). Har følt det sånn heile livet trur ho.
Tidligere behandling/ medisinering
Har prøvd TFT før, utan resultat, (hata spørsmåla fra 0-10, farge, form, osv.) Hadde også prøvd EFT over tlf. Men vart meir irritert av det
Behandlings beskrivelse
Eg ser at her har eg ei utfordring, får ikkje bruke sud eller andre spørsmål som kan lede meg. Ho er svært kritisk, fordi ho har prøvd dette før. Da forklarer eg, at vi alle jobber ulikt og tenker ulikt. Så eg seier vi trenger ikkje dei (rare spørsmåla om SUD ) og spør om det går fint. Ho blir letta. Eg bruker da, kva kjenner du no? Føles det verre eller bedre. Disse spørsmåla er det lettare å svare på. Eg bruker standard beh. Men må bruke pr1 etter første runde. Bruker 1 time til å banke på frustrasjon, sinne, sorg, som ho hadde i koppen. Bruker tilleggs banking på Lif og Tf + Kb etter kva følelse som kjem opp.
Resultat
Ho merker at følelsane blir merkbart mindre. Etter få min begynner der å bli roligare. Men det ligger rett under overflata. Ho merker sjøl at ting endrer seg. Så eg forklarer korleis ho kan bruke dette heime, dersom ho vil. (ho merker at det virker)
Frykt for å gå i butikk
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dame på 25 år, er sykemeldt pga kvalme, redsel, klarer ikkje å gå inn på butikker. Føler sinne, frustrasjon, sorg av å ha det sånn (sterke følelser i kroppen). Har følt det sånn heile livet trur ho.
Tidligere behandling medisinering:
Har prøvd TFT før, utan resultat, (hata spørsmåla fra 0-10, farge, form, osv.) Hadde også prøvd EFT over tlf. Men vart meir irritert av det
Behandlings beskrivelse:
Eg ser at her har eg ei utfordring, får ikkje bruke sud eller andre spørsmål som kan lede meg. Ho er svært kritisk, fordi ho har prøvd dette før. Da forklarer eg, at vi alle jobber ulikt og tenker ulikt. Så eg seier vi trenger ikkje dei (rare spørsmåla om SUD ) og spør om det går fint. Ho blir letta. Eg bruker da, kva kjenner du no? Føles det verre eller bedre. Disse spørsmåla er det lettare å svare på. Eg bruker standard beh. Men må bruke pr1 etter første runde. Bruker 1 time til å banke på frustrasjon, sinne, sorg, som ho hadde i koppen. Bruker tilleggs banking på Lif og Tf + Kb etter kva følelse som kjem opp.
Resultat:
Ho merker at følelsane blir merkbart mindre. Etter få min begynner der å bli roligare. Men det ligger rett under overflata. Ho merker sjøl at ting endrer seg. Så eg forklarer korleis ho kan bruke dette heime, dersom ho vil. (ho merker at det virker)