Opprettet
2010-03-16T19:03
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Arne Skålvik (førde)
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Frykt for annan elev
Beskrivelse av problemet
Ungdom på 19 år, føler seg usikker på seg sjøl. Har det ikkje bra, føler seg ensom. Sliter på skolen, har problem med ei jente, som har plagd ho siden barneskulen. Ho går også på samme skole no. Kvar gong klient ser eller tenker på denne jenta knyter det seg i magen.
Tidligere behandling/ medisinering
Har snakka med psykolog, men det har ikkje endret seg til det bedre.
Behandlings beskrivelse
Eg starter med følelsen ved tanken på denne jenta. Eg bruker no affirmasjoner og EFT. Det skjer ein liten nedgang på Sud. Ho føler at det er rart å snakke om problemet, og har problem på akseptere kva ho seier sjølv. Til 3 time har eg vert på TFT kurs i Bergen, modul 1. Eg starter no med dei samme spørsmåla, men med ny teknikker fra TFT. Eg får no ein rask nedgang av SUD, Vi jobber med standard behanding, Øb, Ø, A, Kb. Vi bruker også PR1. Dette var ein fantasisk opplevelse av TFT i min egen praksis.
Resultat
Ho merka stor forskjell når vi brukte TFT, dette var meir behagelig sa ho. Ho reagerte raskare på behandlinga og ho fekk også med seg instruksjon heim på korleis ho kunne behandla seg sjølv.
Frykt for annan elev
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Ungdom på 19 år, føler seg usikker på seg sjøl. Har det ikkje bra, føler seg ensom. Sliter på skolen, har problem med ei jente, som har plagd ho siden barneskulen. Ho går også på samme skole no. Kvar gong klient ser eller tenker på denne jenta knyter det seg i magen.
Tidligere behandling medisinering:
Har snakka med psykolog, men det har ikkje endret seg til det bedre.
Behandlings beskrivelse:
Eg starter med følelsen ved tanken på denne jenta. Eg bruker no affirmasjoner og EFT. Det skjer ein liten nedgang på Sud. Ho føler at det er rart å snakke om problemet, og har problem på akseptere kva ho seier sjølv. Til 3 time har eg vert på TFT kurs i Bergen, modul 1. Eg starter no med dei samme spørsmåla, men med ny teknikker fra TFT. Eg får no ein rask nedgang av SUD, Vi jobber med standard behanding, Øb, Ø, A, Kb. Vi bruker også PR1. Dette var ein fantasisk opplevelse av TFT i min egen praksis.
Resultat:
Ho merka stor forskjell når vi brukte TFT, dette var meir behagelig sa ho. Ho reagerte raskare på behandlinga og ho fekk også med seg instruksjon heim på korleis ho kunne behandla seg sjølv.