Opprettet
2010-06-16T20:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Aud-Margaret Vamsæter Kogstad
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Frykt for løse hunder
Beskrivelse av problemet
En klient kom og ville ha hjelp til å takle sin angst mot løse hunder. Hun beskrev frykten som en SUD på 10
Tidligere behandling/ medisinering
Hun hadde ikke prøvd andre behandlinsformer
Behandlings beskrivelse
Kienten fortalte at hun visste hvorfor hun var så redd. Hun hadde elsket hunder som liten jente, men som 6 åring ble hun bitt i ansiktet av en hund hun stolte på . Jeg startet behandlingen med å banke lett på P1 i tilfelle reversering. Jeg startet deretter traumebehandling, Øb, uø a og kb noen runder mens jeg konsentrerte meg om detaljenes detalj.( DD) Etterhver ble frykten for ikke å ha kontroll mest fremtredende og vi begynte å jobbe med den følelsen. Klienten fortalte at en spesiell glefselyd fikk SUD opp til 10. Etter noen runder både med traume og universiell følelsesalgoritme,imiterte jeg knurrelyden og SUD føk i været. Jeg behandlet henne ca i 40 min, og tok også en runde med 9G og da var SUD på 0. Jeg fikk heller ikke trigget fram noen følelse ved å imitere "knurrelyden" før vi avsluttet med å befeste resultatet med gulv-tak øyerulling
Resultat
Umiddelbar virkning var fra en SUD på 10 med tanke på å møte en løs hund, for deretter å ikke føle noe ubehag ved tanke på hunden. Hun uttalte under avslutningen av behandlingen at hun fikk nesten litt dårlig samvittighet for de stakkars hundene hun hadde mistrodd i alle år.
Frykt for løse hunder
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En klient kom og ville ha hjelp til å takle sin angst mot løse hunder. Hun beskrev frykten som en SUD på 10
Tidligere behandling medisinering:
Hun hadde ikke prøvd andre behandlinsformer
Behandlings beskrivelse:
Kienten fortalte at hun visste hvorfor hun var så redd. Hun hadde elsket hunder som liten jente, men som 6 åring ble hun bitt i ansiktet av en hund hun stolte på . Jeg startet behandlingen med å banke lett på P1 i tilfelle reversering. Jeg startet deretter traumebehandling, Øb, uø a og kb noen runder mens jeg konsentrerte meg om detaljenes detalj.( DD) Etterhver ble frykten for ikke å ha kontroll mest fremtredende og vi begynte å jobbe med den følelsen. Klienten fortalte at en spesiell glefselyd fikk SUD opp til 10. Etter noen runder både med traume og universiell følelsesalgoritme,imiterte jeg knurrelyden og SUD føk i været. Jeg behandlet henne ca i 40 min, og tok også en runde med 9G og da var SUD på 0. Jeg fikk heller ikke trigget fram noen følelse ved å imitere "knurrelyden" før vi avsluttet med å befeste resultatet med gulv-tak øyerulling
Resultat:
Umiddelbar virkning var fra en SUD på 10 med tanke på å møte en løs hund, for deretter å ikke føle noe ubehag ved tanke på hunden. Hun uttalte under avslutningen av behandlingen at hun fikk nesten litt dårlig samvittighet for de stakkars hundene hun hadde mistrodd i alle år.