Opprettet
2004-05-03T13:05
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Eva Strømhaug Sæverud
Kategori
Depresjon
Overskrift
Fysisk og psykisk veldig tøft
Beskrivelse av problemet
Depresjon, sorg, bekymring, uro i kroppen og søvnproblemer. Lav selvfølelse. Redd for ensomhet. Manglende tiltakslyst. Svimmelhet og smerter i brystregionen.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Vi startet med følelsen hun hadde av tristhet og tomhet. SUD lå i utgangspunktet på 10. Brukte algoritmen for depresjon men gikk etter hvert over til algoritmen for kompleks traume. SUD ble liggende lenge på 5 og først da jeg trakk inn PR3 fikk vi en sterk reaksjon og SUD kom ned på ønskelig nivå. I de etterfølgende behandlinger har vi gått inn på sorg, savn, bekymring og ensomhet etter samme mønster.
Resultat
Klienten fikk en merkbar friskhet i huden og glød i øynene etter første behandling. Kroppsholdningen hennes ga også uttrykk for at noe positivt hadde skjedd. Hun sier selv at hun følte seg mye lettere, sover betraktelig bedre og har fått overskudd og tiltakslyst tilbake. Hun gir uttrykk for at hun gleder seg til behandlingene og føler at hver behandling hjelper. Jeg opplever en dame som har kommet opp av depresjonen og har fått det mye bedre med seg selv. Hun vil likevel gjerne fortsette behandlingen en tid fremover da det fremdeles dukker opp mindre ting hun ønsker å bli kvitt.
Fysisk og psykisk veldig tøft
Kategori:
Depresjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Depresjon, sorg, bekymring, uro i kroppen og søvnproblemer. Lav selvfølelse. Redd for ensomhet. Manglende tiltakslyst. Svimmelhet og smerter i brystregionen.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Vi startet med følelsen hun hadde av tristhet og tomhet. SUD lå i utgangspunktet på 10. Brukte algoritmen for depresjon men gikk etter hvert over til algoritmen for kompleks traume. SUD ble liggende lenge på 5 og først da jeg trakk inn PR3 fikk vi en sterk reaksjon og SUD kom ned på ønskelig nivå. I de etterfølgende behandlinger har vi gått inn på sorg, savn, bekymring og ensomhet etter samme mønster.
Resultat:
Klienten fikk en merkbar friskhet i huden og glød i øynene etter første behandling. Kroppsholdningen hennes ga også uttrykk for at noe positivt hadde skjedd. Hun sier selv at hun følte seg mye lettere, sover betraktelig bedre og har fått overskudd og tiltakslyst tilbake. Hun gir uttrykk for at hun gleder seg til behandlingene og føler at hver behandling hjelper. Jeg opplever en dame som har kommet opp av depresjonen og har fått det mye bedre med seg selv. Hun vil likevel gjerne fortsette behandlingen en tid fremover da det fremdeles dukker opp mindre ting hun ønsker å bli kvitt.