Opprettet
2020-12-08T21:12
Din rolle
Klient
Terapeut
Michèle Aud
Kategori
Annet
Overskrift
Fysiske plager og lese og skrive vanskelighet
Beskrivelse av problemet
Første behandling jeg fikk av Michele, var fordi jeg hadde smert i skulderen. Under behandlingen opplevende jeg store reaksjoner i kroppen. Sener har jeg fått behandlinger som har løsner opp for traumer og stor hjel til å arbeide med mine selvdestruktive mønstre. Og hjelp med min lese skriveproblematikk..
Tidligere behandling/ medisinering
Har en del erfaring med psykoterapi og fått hjelp til en del egetarbeid gjennom dette.
Behandlings beskrivelse
Sammen med Michele arbeidet vi oss gjennom kroppen gjennom tapping på forskjellige punkter i ansikt, bryst og hender. Michele var undersøkende og spurte inn til mine reaksjoner og avstemte og vi tappet på relevante punkter. Noen ganger reagerer min kropp uforståelig og da undersøkte Michele det med sine undervisere og kom tilbake med forklaringer og ny viten om hvordan det skulle arbeides med den aktuelle problemstillingen.
Resultat
Jeg er veldig imponert over de resultater som vi har oppnådd til nå og vi skal arbeide videre med noen av problemstillingene. Jeg klarer å snu mitt selvdestruktive mønster, til eksamen fikk jeg B, og det har jeg aldri fått før. Jeg har fått større forståelse for kroppens signaler og forståelse for sammenhenger jeg ikke tidligere har kjent på. Jeg er vokst opp med mishandling og har ikke hatt veldig god forbindelse til kroppen, gjennom behandlingene har dette endret seg. Jeg er nå i en god prosess og på en reise som ikke er ferdig, men meget godt på vei. Det kan jeg i høy grad takke Michele og TFT for.
Fysiske plager og lese og skrive vanskelighet
Kategori:
Annet
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Første behandling jeg fikk av Michele, var fordi jeg hadde smert i skulderen. Under behandlingen opplevende jeg store reaksjoner i kroppen. Sener har jeg fått behandlinger som har løsner opp for traumer og stor hjel til å arbeide med mine selvdestruktive mønstre. Og hjelp med min lese skriveproblematikk..
Tidligere behandling medisinering:
Har en del erfaring med psykoterapi og fått hjelp til en del egetarbeid gjennom dette.
Behandlings beskrivelse:
Sammen med Michele arbeidet vi oss gjennom kroppen gjennom tapping på forskjellige punkter i ansikt, bryst og hender. Michele var undersøkende og spurte inn til mine reaksjoner og avstemte og vi tappet på relevante punkter. Noen ganger reagerer min kropp uforståelig og da undersøkte Michele det med sine undervisere og kom tilbake med forklaringer og ny viten om hvordan det skulle arbeides med den aktuelle problemstillingen.
Resultat:
Jeg er veldig imponert over de resultater som vi har oppnådd til nå og vi skal arbeide videre med noen av problemstillingene. Jeg klarer å snu mitt selvdestruktive mønster, til eksamen fikk jeg B, og det har jeg aldri fått før. Jeg har fått større forståelse for kroppens signaler og forståelse for sammenhenger jeg ikke tidligere har kjent på. Jeg er vokst opp med mishandling og har ikke hatt veldig god forbindelse til kroppen, gjennom behandlingene har dette endret seg. Jeg er nå i en god prosess og på en reise som ikke er ferdig, men meget godt på vei. Det kan jeg i høy grad takke Michele og TFT for.