Opprettet
2003-08-31T22:08
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Palle Peulecke
Kategori
Annet
Overskrift
Gammel kvinne med rollator
Beskrivelse av problemet
Dansk kvinne 85 år. Kunne gå ca. hundrede meter med rollator, før hun må stoppe pga. smerter. Hun var på ferie i Spania, - var frustrert over ikke å turde gå i svømmebasseng, pga. usikkerhet i beinene.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Konsentrerte meg om Gamut-punktet. Banket 3 - 4 ganger i løpet av noen timer. Heretter fortsatte hun å banke selv.
Resultat
Dagen etter klarte hun, ved egen hjelp å komme opp og ned av bassenget, og følte seg i det hele tatt mye bedre. Hun brukte ikke rollator resten av den ferie.
Gammel kvinne med rollator
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dansk kvinne 85 år. Kunne gå ca. hundrede meter med rollator, før hun må stoppe pga. smerter. Hun var på ferie i Spania, - var frustrert over ikke å turde gå i svømmebasseng, pga. usikkerhet i beinene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Konsentrerte meg om Gamut-punktet. Banket 3 - 4 ganger i løpet av noen timer. Heretter fortsatte hun å banke selv.
Resultat:
Dagen etter klarte hun, ved egen hjelp å komme opp og ned av bassenget, og følte seg i det hele tatt mye bedre. Hun brukte ikke rollator resten av den ferie.