Gammel kvinne med rollator
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dansk kvinne 85 år. Kunne gå ca. hundrede meter med rollator, før hun må stoppe pga. smerter. Hun var på ferie i Spania, - var frustrert over ikke å turde gå i svømmebasseng, pga. usikkerhet i beinene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Konsentrerte meg om Gamut-punktet. Banket 3 - 4 ganger i løpet av noen timer. Heretter fortsatte hun å banke selv.
Resultat:
Dagen etter klarte hun, ved egen hjelp å komme opp og ned av bassenget, og følte seg i det hele tatt mye bedre. Hun brukte ikke rollator resten av den ferie.