Gutt 12år
Kategori:
Lese/skrivevansker
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Leser ikke bra. Leksene er et ork som han vil utsette
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hadde noen behandlinger for lese-og skrivevansker
Resultat:
Lærerene sier han har forandret seg positivt, er mer arbeidssom. I tillegg gjør han lekser frivillig og før trening, noe han aldri gjorde før. Han leser raskt og lett.